loader

SARE S.A. ma prawie 10 milionów przychodu

Po raz kolejny Grupa Kapitałowa SARE S.A. może poszczycić się wzrostem wyników sprzedaży netto. Narastająco, od początku 2013 roku przychody wyniosły prawie 10 milionów złotych, w związku z czym wzrosły o ponad 94% w stosunku do 2012 roku. W przeciągu dziewięciu miesięcy Grupa Kapitałowa SARE S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości aż 504 tys. zł, co oznacza wzrost o ponad 128% w stosunku do tego samego okresu 2012 roku.
Na tak znakomity wynik złożyły się w dużej mierze sukcesy spółek zależnych INIS Sp. z o.o. oraz mail-media Sp. z o.o.
Pod koniec trzeciego kwartału tego roku Grupa Kapitałowa wypracowała zysk netto na poziomie 146 tys. zł. Należy wskazać, iż jest to wynik wyższy aż o 62% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, który wówczas ukształtował się na poziomie 90 tys. zł.
Okres letni był niewątpliwie czasem wytężonej pracy oraz nowych inwestycji, przede wszystkim w kapitał ludzki. W odpowiedzi na pojawiające się potrzeby rynku i chęć powiększenia oferty Grupy, powołana została kolejna spółka zależna – TeleTarget Sp. z o.o., w związku z czym jej aktywność pokażemy Państwu na łamach kolejnego raportu. Dowodzi to, że nieustannie dążymy do utrzymania pozycji lidera w branży, a zakładany przez Spółkę plan rozwoju firmy jest konsekwentnie realizowany. – komentuje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu.
Tak dobre wyniki są efektem coraz bardziej stabilnej pozycji na rynkach zagranicznych, rozwijania produktów oraz wprowadzania nowych funkcjonalności, które pozwalają na stałe powiększanie się grona klientów, równocześnie dając możliwość utrzymywania się na pozycji lidera w branży e-mail marketingowej.
O autorze