loader

Rynek czeka na wydatki Polaków

Ze streszczenia Raportu NBP: Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w II kw. 2013 r. wynika:

 

W II kw. 2013 r. realne dochody do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych (GD) zwiększyły się w ujęciu rocznym o 2,0% wobec wzrostu o 2,7% w poprzednim kwartale. Wolniejszy wzrost dochodów do dyspozycji brutto nastąpił przy silniejszej dynamice rocznej dochodów z pracy najemnej, niskim tempie wzrostu nadwyżki operacyjnej brutto oraz osłabieniu dynamiki dochodów ze świadczeń społecznych.

 

Spożycie prywatne w II kw. br. pozostało stabilne względem analogicznego kwartału ub.r., wobec jego obniżenia o 0,6% w poprzednim kwartale, co może wskazywać na powolny powrót tendencji wzrostowej tej kategorii w drugiej połowie roku.

 

Stopa oszczędzania w II kw. 2013 r. po korekcie sezonowej wzrosła do 2,3% z 1,5% w I kw. br., częściowo ze względu na wzrost stopy oszczędności dobrowolnych (z odpowiednio 2% do 2,2%), ale przy malejącym znaczeniu oszczędności emerytalnych w systemie kapitałowym. W II kw. 2013 r. stopa inwestowania wyniosła 7,1% i była niemal identyczna, jak w poprzednim kwartale. Od początku 2011 r. stopa inwestycji w sektorze GD była wyższa niż stopa oszczędzania, co wpływało dodatnio na wielkość zadłużenia netto sektora GD wobec innych sektorów gospodarki.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze