loader

Polski Ład: Ulga na sponsoring

  • Polski Ład zawiera również pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR).
  • Jest to nowa propozycja zachęty podatkowej – dotychczas w podatku dochodowym w ogóle nie było takiego rozwiązania.
  • Ulga polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. 

Polski Ład to również zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę, i w ten sposób wspierają rozwój lokalnych społeczności. Firmy mogą odliczać 100 proc. kosztów uzyskania przychodów, oraz – w ramach dodatkowej ulgi sponsoringowej– zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. kosztów.

Dla kogo ulga ?

Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców – podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także do podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Z preferencyjnego rozwiązania będą mogły zatem skorzystać różne grupy firm np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czy też spółki osobowe.

Na czym polega ulga?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
  • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:

1 2

O autorze