loader

Współpraca świata nauki z gospodarką kluczem do rozwoju

„Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu” to temat wiodący 4. Forum Akademicko-Gospodarczego. W otwarciu konferencji uczestniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

Wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki od lat należy do priorytetów naszego rządu. Fundusze Europejskie i środki krajowe inwestujemy w rozwój innowacji i wdrażanie prac badawczo-rozwojowych, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw

– powiedział wiceminister Jacek Żalek.

Wiceminister podkreślił, że aktywizacja współpracy biznesu i nauki to jeden z najważniejszych celów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Jacek Żalek dodał, że nadchodząca perspektywa finansowa stanowi niepowtarzalną szansę rozwoju polskiej gospodarki.

Budżet FENG wyniesie prawie 8 mld euro, czyli około 36 mld zł. Będzie to największy krajowy program w Unii Europejskiej wzmacniający polską innowacyjność, łącząc naukę z biznesem

– zaznaczył sekretarz stanu.

Program FENG został oparty na czterech priorytetach:

1 2

O autorze