loader

Polska 2050 wzywa KRRiT do przedłużenia koncesji TVN24

Polska 2050 wzywa KRRiT do wypełnienia ustawowych obowiązków i przedłużenia koncesję TVN24.  Krajowa koncesja tej stacji wygasa już za sześć dni.

„Przewodniczącemu KRRiT Witoldowi Kołodziejskiemu wysłaliśmy pismo, w którym wzywamy, by Rada zrealizowała obowiązki i rozpatrzyła wreszcie wniosek o przedłużenie koncesji stacji TVN24. Wiemy, że KRRiT ma jutro zajmować się tą sprawą. Oczekujemy, że KRRiT zrobi to, co do niej należy” 

– mówił podczas poniedziałkowej konferencji w Sejmie wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska 2050 Michał Kobosko.

Działacz Polski 2050 podkreślił, że nie ma żadnych powodów, aby ta koncesja nie została prolongowana. „Nie musimy chyba tłumaczyć, jak istotną rolę odgrywa pluralizm mediów w polskiej demokracji. Jak ważne jest to, by pluralistyczne media funkcjonały, aby pełniły rolę kontrolną wobec władzy publicznej” – mówił Michał Kobosko.

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń podkreślił, że ustawa o KRRiT mówi wyraźnie, że proces przedłużania koncesji powinien być płynny.  „Zgodnie z art. 35a ustawy o KRRiT wniosek o przedłużenie koncesji koncesjonariusz powinien złożyć nie później niż 12 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Nadawca TVN24 spełnił ten warunek. Stosowny wniosek wysłał, a na jego rozpatrzenie czeka już 18 miesięcy” – mówił Mirosław Suchoń.

Poseł Polski 2050 zauważył, że inny artykuł ustawy o KRRiT – art. 38 – wyraźnie stanowi, że koncesję można odebrać tylko w ściśle określonych przypadkach, np. gdy koncesjonariusz ma prawomocne orzeczenie sądu zakazujące rozpowszechniania programu, rażąco narusza warunki ustawy lub koncesji lub zagraża bezpieczeństwu.

„Żadna z tych okoliczności nie wystąpiła. Mimo to wciąż nie ma decyzji o przedłużeniu koncesji TVN24. Inni nadawcy czekają od pięciu do 12 miesięcy, a TVN24 już 18” 

– mówił Mirosław Suchoń.

1 2

O autorze