loader

MF: Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych

Komentarz Sebastiana Skuzy, wiceministra finansów do planu podaży skarbowych papierów wartościowych w kwietniu 2021 r.:

Na koniec marca rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 116 mld zł. Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi ok. 60%.

W kwietniu planowane są dwa przetargi sprzedaży. Podaż na drugim z nich uwzględnia wypływ środków na rynek z tytułu wykupu obligacji i wypłaty odsetek na łączną kwotę 15,7 mld zł. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych.

Plan kwartalny uwzględnia elastyczność w doborze przetargów obligacji, z planowanych łącznie sześciu, w zależności od sytuacji budżetowej i rynkowej – od jednego do trzech będą stanowiły przetargi zamiany.

W lutym zadłużenie w skarbowych papierach wartościowych na rynku krajowym wzrosło o 16,2 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych wzrosło o 4,5 mld zł, krajowych inwestorów pozabankowych o 11,6 mld zł, a inwestorów zagranicznych o 0,2 mld zł.

 

1 2

O autorze