loader

Remont i rozbudowa historycznej siedziby Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy zakończone

Po 12 latach Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ponownie otworzy swoje podwoje w głównej siedzibie przy ulicy Gdańskiej 4. Historyczny, pochodzący z XVII wieku gmach, ulokowany w reprezentacyjnym miejscu miasta, został odnowiony i rozbudowany. Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu MKDNiS, w ramach środków europejskich. To jedna z ponad 100 inwestycji muzealnych współfinansowanych obecnie przez resort kultury.

Cieszę się, że realizacja kolejnego projektu muzealnego dobiegła końca. Gdy zniesione zostaną obostrzenia pandemiczne, nowy gmach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy zostanie udostępniony dla miłośników sztuki, którzy będą mogli zapoznać się z efektami wieloletnich prac konserwatorskich i budowlanych. Bydgoski obiekt wpisuje się w nasz projekt „sieci nowoczesnych muzeów”, naszego wiana na 100-lecie odzyskania niepodległości – powiedział minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, profesor Piotr Gliński.

Dla zwiedzających bydgoskie muzeum udostępniony zostanie fragment premierowej odsłony wystawy sztuki współczesnej: „Obrazy nie-/rzeczywistości”. Znajdą się na niej prace takich artystów, jak m.in.: Ryszard Winiarski, Henryk Stażewski, Mieczysław Wejman, Andrzej Wróblewski, Teresa Pągowska, Jan Cybis czy Józef Czapski. Władze muzeum za cel stawiają sobie wprowadzenie bogatego programu wystawienniczego, kulturowego i edukacyjnego, a także podniesienie jakości świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum. Odnowiony gmach przy ul. Gdańskiej spełnia nowoczesne standardy, dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

Projekt pod nazwą „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” realizowany był w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” i otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 14,5 mln zł. 

Celem inwestycji było przeprowadzenie kompleksowego remontu konserwatorskiego oraz niezbędnej rozbudowy zabytkowego budynku przy ulicy Gdańskiej 4 w Bydgoszczy – siedziby Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, wraz z zakupami wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie prezentacji sztuki współczesnej i malarstwa.

Historyczny gmach, który był pierwszą powojenną siedzibą muzeum, został zamknięty dla zwiedzających w kwietniu 2009 r. z uwagi na bardzo zły stan techniczny i postępującą degradację budynku. Jego historia sięga początku XVII wieku, kiedy to w 1614 roku rozpoczęto starania o założenie w Bydgoszczy klasztoru Sióstr Klarysek. W 1615 roku papież Paweł V zatwierdził fundację klasztoru, zalecając w wydanym breve urządzenie klasztoru wraz z kościołem. W tym samym roku rozpoczęto budowę klasztoru. 

W XVII wieku klasztor rozbudowano, powstał m.in. ciąg krużganków łączących klasztor z kościołem. Niestety w końcu XVIII wieku, po przejściu Bydgoszczy pod władzę pruską, krużganki zburzono.

W roku 1835 kościół oraz zabudowania klasztorne zostały oficjalnie przejęte przez władze miejskie. Początkowo budynek miał być przeznaczony na szkołę, jednak ostatecznie umieszczono w nim szpital miejski, który funkcjonował do 1937 roku.

W latach 1861-1863 rozdzielono kościół od dawnego budynku klasztornego poprzez wyburzenie łącznika wraz z bramą. W 1878 r. budynek został rozbudowany o dodatkowe skrzydło wzdłuż ul. Gdańskiej i otrzymał jednolitą historyzującą fasadę o formach neorenesansowych i neomanierystycznych według projektu architekta Wilhelma Lincke.

Sieć nowoczesnych muzeów – projekt MKDNiS

Jednym z priorytetowych działań MKDNiS jest budowa sieci nowoczesnych muzeów. Obecnie realizowanych jest już ponad 100 inwestycji muzealnych w całym kraju. Trwa budowa nowych muzeów, przeprowadzane są adaptacje lub remonty, a w ukończonych budynkach przygotowywane są wystawy stałe. Ponadto, konsekwentnie powiększamy liczbę współprowadzonych instytucji muzealnych, zwiększając tym samym ich rangę oraz otwierając nowe drogi rozwoju. 

 

1 2

O autorze