loader

CZY KULTURA DANEGO KRAJU MOŻE ZWIĘKSZAĆ RYZYKO BRAKU PŁATNOŚCI?

AUTORZY ANALIZY

LUDOVIC SUBRAN

Główny ekonomista Allianz i Euler Hermes

THOMAS RENAULT

Profesor Uniwersytetu Paryskiego

Ekonomiści Allianz i Euler Hermes zbadali związek między kulturą danego kraju (rozumianą jako akceptowany wzorzec społeczny) a brakiem płatności między firmami. Odkryli oni, że siła hierarchii socjalnej i społecznej jest istotnym czynnikiem związanym z brakiemi płatności za należności – częstszych tam, gdzie społeczeństwo akceptuje i wręcz oczekuje władzy nie będącej efektem równego rozkładu wpływów. Rola narodowego wzorca społecznego jest nadal widoczna po uwzględnieniu wskaźników alternatywnych, takich jak na przykład opracowany przez Bank Światowy wskaźnik „Resolving Insolvency” (niewypłacalności), jak również po uwzględnieniu odległości geograficznej i kulturowej między importerem a eksporterem.

1 2

O autorze