loader

Zawiercie będzie się rozwijać szybciej

– Zawiercie rozpoczyna realizację planu inwestycji tworzących miejsca pracy zwłaszcza dla osób młodych i budowę nowych mieszkań – ogłosił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Podczas uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie zaprezentowano szczegóły „Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”.

Zawiercie będzie przyciągać nowych inwestorów. Powstaną miejsca pracy i tereny przygotowane pod budowę mieszkań

– mówił minister Grzegorz Puda.

Mimo konieczności niesienia pomocy potrzebującym w związku z wojną w Ukrainie, musimy dbać o dalszy rozwój Polski i realizację długoterminowych projektów, które wpływają na normalne funkcjonowanie naszego kraju, ale też na poprawę zarówno jakości życia jak i bezpieczeństwa Polski

– dodał.

Zawiercie pomoże młodym osobom, wchodzącym na rynek pracy. Inwestycje będą istotnie wspierać młode osoby wchodzące na rynek pracy. Powstaną dwie ważne platformy: Lokalnego Forum Promocji Przedsiębiorczości, Innowacji, Rynku Pracy i Szkolnictwa Zawodowego oraz Lokalnego Centrum Kariery dla Uczniów i Absolwentów. W ramach wzmacniania instytucjonalnego Urzędu Miasta będą realizowane szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kompetencje pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy.

Przygotowane plany: rozwoju lokalnego i instytucjonalnego przewidują działania uzupełniające, które wykraczają poza ramy czasowe i finansowe projektu norweskiego. Wcześniej udzielone szerokie wsparcie merytoryczne pomoże w przyszłości miastu skutecznie starać się o środki z innych źródeł, unijnych i krajowych.

Umowę podpisał w imieniu miasta Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Jak zaznaczył dofinansowanie w kwocie około 15 mln miasto wykorzysta na zrealizowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”.

Efektem realizacji projektu będzie uaktywnienie do zabudowy przemysłowej w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej powierzchni minimum 60 ha, co pozwoli pozyskać w okresie do 2030 r. minimum 2 nowych inwestorów, którzy utworzą minimum 40 nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy i poprawa konkurencyjności na tle innych miast; ograniczenie zjawiska wyprowadzek za pracą.

1 2

O autorze