loader

Premier Mateusz Morawicki na Forum Przyszłości UE-USA

6 maja Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w forum dialogu liderów, zorganizowanym przez Atlantic Council. Trzydniowa konferencja to wydarzenie poświęcone kształtowaniu wielostronnych relacji oraz przyszłości współpracy transatlantyckiej w obliczu wyzwań i zagrożeń współczesności.

Forum było szansą do dyskusji na temat uwarunkowań geopolitycznych oraz zależności ekonomicznych i społecznych. Omówiono także znaczenie zaangażowania i partnerstwa Stanów Zjednoczonych dla wzmocnienia równowagi i bezpieczeństwa w Europie.

Premier Mateusz Morawiecki, w rozmowie z Ianem Brzezińskim, przedstawił główne założenia planu odbudowy Polski po pandemii, czyli inwestycje na projekty związane z Zielonym Ładem, cyfryzacją i rozwojem infrastruktury, również w wymiarze regionalnym.

Szef polskiego rządu podkreślił konieczność większego zaangażowania USA w strategiczny dla odbudowy po pandemii projekt Trójmorza, który wykorzysta duży potencjał inwestycyjny Europy Środkowo-Wschodniej. „Uważam, że ten nowy wymiar, który stworzyliśmy wspólnie z innymi krajami – inicjatywa Trójmorza, jest wciąż niedoceniany przez administrację Stanów Zjednoczonych”. Ponadto zaznaczył, że region CEE jako „brama do UE” powinien być interesujący dla amerykańskich inwestorów.

Premier Mateusz Morawiecki mówił także o budowaniu wzajemnych relacji i współpracy UE-USA w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego – eskalacji napięć i zagrożenia ze strony Rosji oraz ekspansji ekonomicznej Chin. „Mamy ten sam system wartości interesy dotyczące wyzwań pojawiających się na horyzoncie jak: Rosja, międzynarodowy terroryzm, Chiny, potencjalna czwarta fala pandemii, wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i nierównościami i powinniśmy wspólnie im zaradzić”.

W kontekście bezpieczeństwa energetycznego, szef polskiego rządu podkreślił kluczową rolę USA w powstrzymaniu realizacji projektu Nord Stream 2. „Mamy szansę wysłać reszcie świata bardzo silny sygnał solidarności transatlantyckiej” – jak dodał.

Premier podkreślił także potrzebę powstrzymania ekspansji kapitału chińskiego w strategicznych obszarach gospodarki UE i uniezależnienia się od jego wpływów, zarysowując znaczenie Inicjatywy Trójmorza także w tym wymiarze. „Stworzyliśmy Inicjatywę Trójmorza, aby wzmocnić naszą tożsamość i siłę naszej gospodarki w stosunku do Chin”.

Podkreślając obecną silną pozycję Polski w Europie, jej wyniki ekonomiczne i pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, a także szczególne położenie geopolityczne, premier Mateusz Morawiecki potwierdził silną potrzebę współpracy transatlantyckiej w szerokim wymiarze i jej kluczowe znaczenie w kontekście strategicznych, globalnych wyzwań i odbudowy po pandemii.

 

1 2

O autorze