loader

Kolejne obiekty wpisane na listę Pomników Historii

W Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP i Pierwszej Damy odbyła się dziś uroczystość wręczenia okolicznościowych tablic gospodarzom obiektów wpisanych na listę Pomników Historii.

– Dzisiejsza uroczystość dopełnia pięknego dzieła. Dziękuję Państwu za to, że dbacie o niezwykłe świadectwa naszej historii i tradycji. Dzięki Waszej pieczy nad tymi obiektami, one są dzisiaj wspaniałym źródłem wiedzy – podkreślił Andrzej Duda, wręczając okolicznościowe tablice zarządcom i opiekunom obiektów. – Lista Pomników Historii to wyjątkowy status, który podnosi zabytki na piedestał i zapewnia im szczególną ochronę – dodawał.

Wśród obiektów uhonorowanych tablicami znajdują się:

  1. Sulejówek – Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest darem i wyrazem wdzięczności żołnierza polskiego dla Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości. Zapadały w nim decyzje kluczowe dla dziejów Polski.

zespoły pałacowo i zamkowo parkowe w Pszczynie, Puławach, Rogalinie, dokumentujące życie polskich wybitnych rodów i ich ambicje. Stanowią symbole niepodległości, suwerenności i trwałości narodu polskiego:

  1. Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy. Jeden z najlepiej zachowanych zespołów rezydencjonalnych w Polsce. Architektura, wystrój i wyposażenie ilustrują historię magnackiej rezydencji wznoszonej w miejscu obronnego zamku.
  2. Puławy – zespół pałacowo-parkowy. Siedziba rodu Czartoryskich. W XIX w. w pawilonach Świątynia Sybilli i Domek Gotycki założono pierwsze w Polsce muzeum. Stylizowany na „ogród wolności” park wyraża umiłowanie ojczystego krajobrazu.
  3. Rogalin –zespół pałacowo-parkowy powiększony w 2020 r. o obszar dawnego majątku ziemskiego. Pałac w Rogalinie – dom rodzinny wielkiego Polaka i patrioty – Edwarda Raczyńskiego– zawodowego dyplomaty, męża stanu, a wreszcie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (na uchodźstwie). Swój dom rodzinny – pałac w Rogalinie i otaczający go słynny starymi dębami majątek oraz wspaniałe zbiory sztuki przekazał utworzonej przez siebie Fundacji Raczyńskich, a za jej pośrednictwem Narodowi Polskiemu. Obecny wpis jest rozszerzeniem wpisu Pałacu w Rogalinie (2018)  o obszar majątku (2020)

ośrodki sakralne w Czerwińsku, Orawce i Staniątkach:

  1. Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo kanoników regularnych, które świadczy o trwaniu istotnej dla polskiego dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej.  Historyczny krajobraz kulturowy założenia klasztornego, z przykładami romańskiej rzeźby i malarstwa monumentalnego harmonijnie dominuje w otoczeniu.
  2. Orawka – kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Dokument kultury polskiej części Górnej Orawy. Jedyny zachowany w tym regionie drewniany kościół ilustruje przenikanie się wpływów polsko-węgierskich  i tradycji na ziemiach pogranicza.
  3. Staniątki – opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek – najstarszy w kraju klasztor benedyktynek o ośmiuset letniej ciągłości funkcjonowania. Unikatowy dokument rozwoju architektury gotyckiej oraz barokowej z wyjątkowo cennymi dziełami sztuki.

całe zespoły miejskie z ich krajobrazem w Nowym Wiśniczu i Tykocinie:

1 2

O autorze