loader

Credit Agricole kontynuuje wspólne działania w programie Climate Positive

Baner promocyjny inicjatywy „klimat+” prowadzonej przez un global Compact Network Poland.

Bank Credit Agricole ponownie przystąpił do partnerstwa w programie Climate Positive, United Nations Global Compact Network Poland. Realizuje on cele proklimatyczne, które wynikają z 10 Zasad Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Bank, wraz z innymi firmami i instytucjami, będzie dzielić się dobrymi praktykami w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na klimat, a także dążyć do sprostania globalnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem.

 

Bank Credit Agricole, jako partner programu Climate Positive, podejmuje strategiczne działania na rzecz ludzi i środowiska, dołączając do innych firm i instytucji, które promują wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Poprzez udział w różnych projektach na rzecz klimatu, bank może lepiej przygotować się do raportowania ESG w części dotyczącej środowiska. Działania w tegorocznym programie będą opierać się na sześciu obszarach tematycznych: raportowaniu „E”
w ESG, zrównoważonych finansach, zrównoważonych łańcuchach dostaw, transformacji energetycznej, bioróżnorodności i edukacji klimatycznej w Polsce.

 

Program Climate Positive łączy środowisko biznesowe z administracją krajową i międzynarodową, samorządami, światem nauki oraz instytucjami badawczymi. Współpraca międzysektorowa oraz liczne spotkania z ekspertami pozwalają wypracowywać rozwiązania, które wspierają budowanie zrównoważonej gospodarki. Organizator programu – United Nations Global Compact Network Poland stale publikuje raporty, takie jak „Zielone Finanse w Polsce”, czy „Zrównoważony rynek modowy”. Dzięki naszemu udziałowi w programie Climate Positive promujemy i realizujemy działania w dziedzinie ochrony klimatu, w tym 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Działania w dziedzinie klimatu” i 17. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Partnerstwa na rzecz celów”. Zyskujemy też dostęp do wiedzy ekspertów i szansę na współpracę międzysektorową. Wierzymy, że udział w programie pozwoli nam wypracować najlepsze praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem, który wesprą realizację jednego z naszych założeń strategicznych „Działamy na rzecz klimatu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną” – podkreśla Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

 

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa, która zrzesza obecnie ponad 24 tysiące członków z całego świata, w tym akcjonariusza banku – międzynarodową Grupę Crédit Agricole. Inicjatywa ta jest częścią systemu ONZ i działa w ponad 160 krajach, w tym również w Polsce. UN Global Compact Network Poland pełni rolę biura krajowego i lokalnego punktu kontaktowego oraz informacyjnego dla polskich członków United Nations Global Compact. Realizuje swoją misję poprzez działania w czterech programach: Climate Positive, Business & Human Rights, Governance Compass Programme oraz United Business for Ukraine, dostarczając globalnych wytycznych, sprawdzonych praktyk, zasobów oraz wydarzeń networkingowych. Działania te przyczyniają się do zwalczania ryzyk i zwiększania znaczenia zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce oraz mobilizacji do osiągania szerszych celów społecznych.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze