loader

340 mln zł dla gmin popegeerowskich

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, że budżet na inwestycje dla gmin popegeerowskich w ramach aktualnego naboru został zwiększony z 250 mln zł do 340 mln zł. Wnioski, które wpłynęły do wojewodów są obecnie opiniowane. Nabór będzie rozstrzygnięty w połowie maja – poinformował wiceminister Paweł Szefernaker podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W czwartek (22 kwietnia br.) odbyło się XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich. W spotkaniu, które miało formę online, wziął udział Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA i pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym.

Zwiększenie budżetu programu dla gmin popegeerowskich

Z inicjatywy MSWiA, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, początkowo została wydzielona kwota 250 mln zł przeznaczona dla gmin, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y. W wyniku poczynionych oszczędności – decyzją premiera – kwota programu dla gmin popegeerowskich została zwiększona do 340 mln zł.

Jestem przekonany, że jest to wsparcie znaczące, pozwalające na realizację inwestycji pierwszej potrzeby. Wiemy, ile takich inwestycji jest na terenach gmin popegeerowskich

– podkreślił wiceszef MSWiA. Środki będą przeznaczone m.in. na rozbudowę infrastruktury, na rewitalizację, na budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji, przepompowni, wodociągów, na przyłącza do sieci gazowych, na budowę infrastruktury społecznej.

Wiceminister Paweł Szefernaker poinformował również, że w MSWiA powstanie raport dla rządu, w którym znajdzie się podsumowanie z naboru wniosków dla gmin popegeerowskich. – Każdy wniosek, który wpłynął, będzie ważnym elementem tego raportu. Dokument będzie wykorzystywany przy pracach nad kolejnymi programami, które będą wspierały samorządy – zaznaczył.

Procedura zmian granic gmin

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym zapowiedział prace nad rozwiązaniami prawnymi w zakresie procedury zmian granic gmin.

Jako MSWiA jesteśmy gotowi wspierać racjonalne propozycje strony samorządowej. Jest to kwestia, która musi być uregulowana w pewnym konsensusie między związkami samorządowymi

– podkreślił wiceminister Paweł Szefernaker.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że kwestie te wymagają znalezienia wspólnego rozwiązania dla gmin większych i mniejszych. Jednocześnie przypomniał, że w ramach zespołu roboczego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozpoczęły się prace w tym temacie. Jednak ze względu na pandemię nieco spowolniły.

1 2

O autorze