loader

Złoty umacnia się z początkiem nowego roku. Chwilowe odbicie czy nowy trend?

Polska waluta umocniła się od grudnia względem dolara do poziomów oscylujących wokół 4,33 PLN/USD. Z kolei kurs wobec euro i franka szwajcarskiego ustabilizował się na poziomie ok. 4,71 PLN/EUR i 4,70 PLN/CHF. W szerszym ujęciu to jednak znacząca poprawa względem wrześniowych i październikowych rekordów, kiedy kursy te sięgnęły historycznego poziomu 5 złotych za jednego franka czy dolara. Jaki będzie początek 2023 roku dla złotego? Analitycy londyńskiej firmy Unibet przygotowali prognozy dla polskiej waluty.

Styczniowe umocnienie złotego względem dolara z optymizmem przyjęły media. Eksperci pozostają jednak umiarkowani w swoich ocenach, podkreślając, że poprawa kondycji jest tak naprawdę „ubocznym” efektem zmian w notowaniach indeksu euro do dolara. Z kolei umocnienie wspólnotowej waluty to wynik spadku przyrostu inflacji w Stanach Zjednoczonych oraz spodziewanego przez rynek spowolnienia, a w dłuższym terminie całkowitego zatrzymania podwyżek stóp procentowych przez amerykański bank centralny (FED). W konsekwencji w perspektywie najbliższych miesięcy nie przewiduje się znaczącego umocnienia się dolara względem euro, tożsama prognoza dotyczy złotego. Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, że prawdopodobieństwo utrzymania kursu PLN/USD w I kwartale 2023 roku na poziomie poniżej 4,40 PLN/USD wynosi 67 proc.                                               

Euro stabilne względem złotego

Kurs PLN/EUR pozostaje na stabilnym – choć wysokim historycznie – poziomie oscylującym wokół 4,70 PLN/EUR. Brak nowych impulsów eskalacyjnych związanych z kryzysem geopolitycznym na wschodzie oraz spadające tempo przyrostu inflacji nad Wisłą może sugerować, że w I kwartale 2023 roku również nie należy spodziewać się dynamicznych zmian kursu unijnej waluty. Równolegle brak optymistycznych sygnałów, które dawałyby nadzieję na umocnienie złotego. Kluczowe dla takiego scenariusza byłoby zakończenie wspomnianego kryzysu, odblokowanie przez Komisje Europejską środków z Krajowego Planu Obudowy, a także spadek inflacji do wartości jednocyfrowych. Na ten moment wszystkie te zdarzenia pozostają poza zasięgiem kwartalnych przewidywań. Analitycy londyńskiej firmy Unibet szacują, że prawdopodobieństwo utrzymania kursu PLN/EUR w I kwartale 2023 roku na poziomie poniżej 4,80 PLN/EUR wynosi 68 proc.                       

Koniec wzrostów franka szwajcarskiego względem złotego?

Frank szwajcarski postrzegany jest jako waluta „save haven” (bezpieczna przystań). Kurs franka szwajcarskiego ustabilizował się na podobnym poziomie do euro, a inflacja w Szwajcarii nie przekroczyła 3 proc., to mniej niż 1/5 poziomu odnotowanego w Polsce (powyżej 16 proc.). Jednak eksperci prognozują, że w związku ze zmianą sentymentów na rynkach inwestycyjnych oraz jastrzębią polityką banków centralnych spodziewane jest odejście od tak zwanych walut bezpiecznych, co może być dobrym prognostykiem dla złotego. Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, że prawdopodobieństwo wzrostu kursu PLN/CHF w I kwartale 2023 roku powyżej poziomów 4,75 PLN/CHF wynosi 37 proc

author avatar
PiotrNowacki
O autorze