loader

Ubezpieczenia inwestycyjne Wielka Stopa

Ubezpieczenia inwestycyjne  „Wielka Stopa to połączenia polisolokaty oraz produktu strukturyzowanego dające pewny zysk 10,5% brutto w skali roku, czyli 8,505% netto w skali roku, już po pierwszych 3 miesiącach w przypadku dożycia, plus szansę na zysk w przypadku poprawy koniunktury na rynkach akcyjnych w perspektywie najbliższych 3 lat.
Ubezpieczenia „Wielka Stopa w wariantach 50, 75 i 100 są produktami przygotowanym we współpracy Wealth Solutions SA i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w formie prawnej grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Szczegóły ubezpieczeń zawarte są w odpowiednich Warunkach Ubezpieczenia.

author avatar
Wealth Solutions

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze