loader

Tag: Bartosz Palewski, Przemysław Stanisz, Miasto21

Sprawy miasta w twoich rękach

Polskie miasta zaczynają wdrażać projekt Miasto21. To platforma internetowa, która pozwala mieszkańcom współdecydować  o tym, jak wydawane są pieniądze samorządów,...