loader

Powstanie obwodnica Sandomierza

Obwodnica Sandomierza powstanie z rządowym wsparciem o wartości 57 mln zł. Inwestycja, realizowana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, ma na celu poprawę drogowego układu komunikacyjnego miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu wynosi 96 mln zł, a prace mają zostać zakończone w IV kwartale 2027 roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) przyznał dofinansowanie na trzy projekty obwodnicowe zgłoszone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Oprócz obwodnicy Sandomierza, dofinansowanie otrzymały budowa południowej obwodnicy Morawicy (27,5 mln zł) oraz budowa obwodnicy Włoszczowy (18,9 mln zł). Łączna kwota dofinansowania dla tych trzech inwestycji wynosi prawie 104 mln zł.

RFRD odgrywa również istotną rolę w finansowaniu innych projektów drogowych w województwie świętokrzyskim. W ciągu lat 2019-2023, na realizację 1204 zadań gminnych i powiatowych na 1281 km dróg lokalnych, przekazano ponad 800 mln zł. Dodatkowo, w 2021 roku przeznaczono 45,5 mln zł na projekty poprawiające bezpieczeństwo pieszych.

Ponadto, RFRD wspiera także inwestycje miejskie. Jednym z przykładów jest dofinansowanie inwestycji w Kielcach, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic i modernizację skrzyżowań. Wartość tego zadania wynosi 47 mln zł, a dofinansowanie z RFRD to 23,5 mln zł. Planowany termin ukończenia prac to IV kwartał 2025 roku.

RFRD aktywnie angażuje się również w projekty mostowe. Jednym z nich jest zadanie obejmujące rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice, wraz z budową obwodnicy Starachowic i przeprawą mostową na rzece Kamiennej. Całkowita wartość tego projektu to 120 mln zł, z czego 96 mln zł pochodzi z RFRD.

Działania RFRD w województwie świętokrzyskim potwierdzają zaangażowanie rządu w rozwój infrastruktury drogowej na terenie regionu. Inwestycje te mają istotny wpływ na poprawę kondycji komunikacyjnej miasta i regionu, co przyczynia się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze