loader

MSD przeciw nowotworom: liczy się każdy dzień

Europejski Plan Walki z Rakiem to pierwszy od 30 lat strategiczny dokument, który wyznacza kierunek walki z chorobami nowotworowymi. To, w jakim stopniu Cancer Plan spełni pokładane w nim nadzieje, zależy od wielostronnej współpracy, w której ważna rola przypada innowacyjnym firmom biofaramceutycznym.

„Cancer Plan” to odpowiedź na już istniejące wyzwania i te, które pojawią się w kolejnych latach m.in.
w związku z procesami demograficznymi oraz opóźnieniami w dostępie do leczenia onkologicznego czy jego wstrzymaniem z powodu pandemii koronawirusa.

Niepokojąca demografia

Starzejące się społeczeństwo europejskie oznacza z jednej strony niski wskaźnik dzietności, a z drugiej wydłużenie okresu życia obywateli. Wiąże się to z rosnącym z wiekiem ryzykiem wystąpienia nowotworu [Program wieloletni pn. NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA na lata 2020-2030, str. 3]. Wymaga to podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zapewnienia warunków sprzyjających zachowaniu przez Europejczyków zdrowia do późnej starości.

UE przeciwko nowotworom

Europejski Plan Walki z Rakiem jako podstawowy filar silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej to bardzo cenna inicjatywa. To fundamentalne znaczenie Cancer Planu wynika z faktu, że choroby nowotworowe są drugą, zaraz po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów. Obywatele i mieszkańcy Europy stanowią 10 procent światowej populacji. Tymczasem 1/4 globalnej liczby zachorowań na raka pada właśnie ich udziałem.

W razie braku zdecydowanych i skoordynowanych działań liczba osób umierających w UE z powodu raka wzrośnie o ponad 24%, w efekcie czego rak stanie się główną przyczyną zgonów w Unii. Co ciekawe, całkowity wpływ nowotworów na gospodarkę w Europie przekracza 100 mld euro rocznie [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN (dostęp: 28.07.2021)]. Potrzebne są więc skoordynowane działania różnych środowisk.

Polski akcent

Światowa Organizacja Zdrowia kwalifikuje nowotwory jako choroby cywilizacyjne, czyli takie nasilają się globalnie i są wynikiem zmian stylu życia i stanu środowiska.

W Polsce liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w ciągu 30 lat wzrosła ponad dwukrotnie. Nowotwory również w Polsce są obecnie drugą przyczyną zgonów zaraz po chorobach układu krążenia. Ten trend może jednak się odwrócić, bo z prognoz epidemiologicznych wynika, że w ciągu kolejnych 10 lat liczba pacjentów onkologicznych wzrośnie o 28% [Program wieloletni pn. NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA na lata 2020-2030, str. 3].

Stan zdrowia Polek i Polaków się poprawia, ale na tle całej Unii Europejskiej wygląda niezadawalająco. Długość życia Polaków jest krótsza niż przeciętna w innych krajach UE o 4,6 lat, a kobiet – o 1,9 roku). Polska jest krajem o relatywnie niskiej zachorowalności na nowotwory złośliwe, ale o wysokiej umieralności z powodu raka.
Na nowotwory umiera co 4 Polak [Program wieloletni pn. NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA na lata 2020-2030, str. 6].

MSD jako partner w zwalczaniu raka

Z punktu widzenia MSD jako innowacyjnej firmy biofarmaceutycznej, przekształcającej naukę
w najnowocześniejsze opcje leczenia, które rozwiązują najbardziej niepokojące wyzwania zdrowotne, w tym choroby nowotworowe, zaletą Narodowej Strategii Onkologicznej jest zapowiedź kompleksowego rozwiązania problemów systemowych oraz zwiększenia dostępności do nowoczesnych terapii lekowych poprzez umieszczenie na listach refundacyjnych nowych cząsteczek i nowych wskazań. Ma to zbliżyć zakres dostępnych w Polsce terapii onkologicznych do poziomu europejskiego. To bardzo ważne, bo w leczeniu nowotworów liczy się każdy dzień.

Na szczególną uwagę w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej zasługuje obszar dotyczący inwestycji
w naukę i innowacje. Chodzi tu o zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych
w Polsce w celu umożliwienia pacjentom korzystania z najskuteczniejszych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych. Rzetelna realizacja zadań w tym obszarze we współpracy ośrodkami naukowymi
i innowacyjnymi firmami biofarmaceutycznymi ma szansę przełożyć się na skuteczniejszą terapię pacjentów onkologicznych, a także zmniejszenie wskaźnika umieralności z powodu raka.

Innowacyjne terapie szansą na wyleczenie

– Niespotykane tempo innowacji w onkologii stwarza istotną okazję do dalszej poprawy wyników leczenia chorych na raka. Niestety wciąż obserwujemy opóźnienia w dostępie pacjentów do nowych metod leczenia onkologicznego

– zaznaczyła Gabriele Grom, odpowiedzialna za politykę publiczną dla regionu Europy Środkowej w firmie MSD,podczas zorganizowanej przez wydawnictwo Termedia konferencji Priorities and challenges in Polish and European drug Policy.

Jak dodaje, zbyt długi proces refundacyjny oddala szansę pacjenta na wyleczenie, a w tym, że dla pacjenta liczy się każdy dzień, nie ma grama przesady.

1 2

O autorze