loader

Kapital Ludzki

User image

Projekt „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” skierowany jest do właścicieli, menedżerów, HR-owców i księgowych mikro, małych, średnich i dużych firm. Naszym celem jest zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstwa poprzez stworzenie narzędzia do pomiaru kapitału ludzkiego (NKL), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie do końca okresu realizacji projektu. Korzyści z wykorzystania NKL jest sporo: świadomość wartości kapitału ludzkiego pomoże w lepszej kontroli kosztów personalnych przedsiębiorstwa, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, ułatwi podejmowanie decyzji menedżerskich, dostarczy informacji odnośnie obecnego systemu zarządzania, a także podwyższy rangę działów i menedżerów HR zapewniając twarde dane, dzięki którym staną się partnerem do rozmów z właścicielami i członkami zarządów swoich firm. Projekt przewiduje również działania, które w przyszłości mogą doprowadzić do zmiany w prawie w aspekcie sprawozdawczości finansowej, gdyż lepsza informacja o wartości zasobów ludzkich, ujawniona jako część sprawozdania finansowego firmy, wpływa pozytywnie na inwestorów i jej notowania.

Posty autora:

Korzyści z przyjęcia praktykantów będzie można zmierzyć

Rozpowszechnienie systemu dualnego kształcenia ma być kolejnym krokiem na drodze do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych obywateli Unii Europejskiej. Warunkiem powodzenia projektu jest jednak zaangażowanie przedsiębiorców. Aby ich zachęcić, Unia Europejska stworzy narzędzie ewaluacyjne, które pozwoli pracodawcy zmierzyć wartość kapitału ludzkiego, a przy okazji dostrzec korzyści płynące z przyjmowania praktykantów. Do udziału w konsultacjach i pracach nad narzędziem zaproszono Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kapitał ludzki Made in Poland

Stworzenie uniwersalnego narzędzia pomiaru wartości kapitału ludzkiego jest wyzwaniem – prace nad nim trwają równolegle w wielu krajach, dzielą ekspertów i są tematem ożywionych dyskusji. Podążając za światowymi trendami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła się przygotowania uniwersalnego narzędzia do pomiaru wartości kapitału ludzkiego dopasowanego do warunków, w jakich funkcjonują polskie przedsiębiorstwa. Dzięki niemu skuteczne mierzenie wartości kompetencji w polskich firmach stanie się rzeczywistością.

Człowiek kontra nowoczesne technologie. W co inwestują polscy przedsiębiorcy?

Znaczenie wiedzy i umiejętności pracowników ma ogromny wpływ na konkurencyjność i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Raport PARP „Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków” pokazuje, że istnieje zależność między rozwojem firmy a inwestowaniem w kadry. Polscy przedsiębiorcy z sektora MSP nie przywiązują wagi do zarządzania kapitałem ludzkim w sposób strategiczny i długofalowy, ale przeznaczają większą część budżetu na nowe technologie. Według danych GUS małe i średnie przedsiębiorstwa na zakup sprzętu informatycznego przeznaczyły w 2012 r. łącznie około 1 mld zł., zaś wartość mediany w 2012 r. dla łącznych wydatków na kształcenie pracowników w mikro i małych firmach wyniosła odpowiednio 2 tys. zł i 3,5 tys. zł. - wynika z raportu PARP. We wrześniu i październiku ruszy kolejna tura Spotkań Informacyjnych NKL organizowanych przez PARP i SGH dla właścicieli firm i osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w firmach. Spotkania w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” mają na celu przekonać przedsiębiorców, że wydatki na kapitał ludzki są wartościową inwestycją a nie zbędnym kosztem. Do tej pory w spotkaniach wzięło już udział ponad 250 osób z całej Polski.

Człowiek kontra nowoczesne technologie W co inwestują polscy przedsiębiorcy?

Znaczenie wiedzy i umiejętności pracowników ma ogromny wpływ na konkurencyjność i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Raport PARP „Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków” pokazuje, że istnieje zależność między rozwojem firmy a inwestowaniem w kadry. Polscy przedsiębiorcy z sektora MSP nie przywiązują wagi do zarządzania kapitałem ludzkim w sposób strategiczny i długofalowy, ale przeznaczają większą część budżetu na nowe technologie. Według danych GUS małe i średnie przedsiębiorstwa na zakup sprzętu informatycznego przeznaczyły w 2012 r. łącznie około 1 mld zł., zaś wartość mediany w 2012 r. dla łącznych wydatków na kształcenie pracowników w mikro i małych firmach wyniosła odpowiednio 2 tys. zł i 3,5 tys. zł. - wynika z raportu PARP. We wrześniu i październiku ruszy kolejna tura Spotkań Informacyjnych NKL organizowanych przez PARP i SGH dla właścicieli firm i osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w firmach. Spotkania w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” mają na celu przekonać przedsiębiorców, że wydatki na kapitał ludzki są wartościową inwestycją a nie zbędnym kosztem. Do tej pory w spotkaniach wzięło już udział ponad 250 osób z całej Polski.

Firmy chcą znać wartość swojego kapitału ludzkiego

Pierwsze wyniki testowego wdrożenia Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL) wykazały, że przedsiębiorcy chcą wiedzieć, jak można wykorzystać gromadzone dane o zasobach ludzkich dla podniesienia konkurencyjności swojej firmy. Etap testowania pomógł uświadomić pracownikom przedsiębiorstw, że kapitał ludzki nie jest zbędnym kosztem ale długofalową i przemyślaną inwestycją. Testy NKL w firmach mają na celu zebranie opinii praktyków na temat jakości i efektywności tego innowacyjnego narzędzia. Kolejny etap, to opracowanie NKL w finalnym kształcie na podstawie wniosków z testowania, oraz ze spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw.

Jak wykorzystać potencjał pracowników do budowy przewagi nad konkurencją? Cykl Spotkań Informacyjn

Od początku maja br. w całym kraju trwają bezpłatne spotkania z przedsiębiorcami i specjalistami odpowiedzialnymi za zarządzanie kadrami w firmach, organizowane w ramach inicjatywy PARP i SGH „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”. Podczas spotkań uczestnicy poznają korzyści jakie przynosi firmie użycie Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL), pomocne w diagnozie wpływu potencjału zespołu na zwiększenie wartości firmy. Pierwsze spotkania odbyły się już w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu, budząc szerokie zainteresowanie i spory odzew. Nabór zgłoszeń na kolejne spotkania m.in. w Łodzi, Białymstoku i Gdańsku wciąż trwa.

Ruszyły pierwsze spotkania informacyjne NKL

Już 5 maja w Warszawie oraz 7 maja we Wrocławiu odbędą się pierwsze spotkania informacyjne dla przedsiębiorców i specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach. Spotkania organizowane są w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoły Głównej Handlowej „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”. Podczas wydarzeń po raz pierwszy zostanie zaprezentowane innowacyjne Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL), a przedsiębiorcy i menadżerowie dowiedzą się jak wykorzystać gromadzone dane o zasobach ludzkim dla podniesienia konkurencyjności swojej firmy. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Rola działu HR w przedsiębiorstwie

Polskie przedsiębiorstwa wciąż postrzegają działy HR jedynie jako wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu organizacji. Mimo zmieniających się standardów w zakresie kreowania polityki personalnej, pracownicy HR rzadko pełnią rolę doradców strategicznych zarządu. Zmiana pozycji HR w firmie wymaga zmiany świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających ze strategicznego podejścia do zarządzania zespołem. HRowcom brakuje uniwersalnych i rzetelnych narzędzi do diagnozowania potencjału zasobów pracowniczych . Dysponując sprawdzonymi metodami oraz twardymi danymi na temat sytuacji kadrowej mają szansę stać się partnerem do rozmów z właścicielami i członkami zarządu swoich firm.