loader

Chmura w Polsce: Koszty hamują inwestycje

Polskie firmy wciąż niechętnie przechodzą na chmurę obliczeniową. Badanie EY Polska ujawnia, że 40% przedsiębiorstw nie planuje wdrożenia tej technologii w najbliższych 18 miesiącach. Głównym powodem są koszty, ale obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności również odgrywają istotną rolę.

Badanie EY Polska „Rozwiązania chmurowe w firmach” pokazuje, że przedsiębiorcy w Polsce wciąż wolą przechowywać swoje zasoby w tradycyjny sposób. Aż 40% z nich nie planuje wdrożenia chmury w ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy, a jedynie 32% wdroży ją w niewielkim stopniu. Główną barierą są koszty, które 40% respondentów wskazało jako przeszkodę. Dodatkowo, 25% obawia się kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Jednak chmura obliczeniowa przynosi wiele korzyści. Niemal co trzeci badany (30%) widzi główną zaletę w dostępie do danych z dowolnego miejsca. Wysoka niezawodność i odporność na awarie została doceniona przez 19% respondentów. Chociaż wiele firm w Polsce wciąż niechętnie inwestuje w transformację cyfrową, to 5% zamierza przechowywać całość zasobów w chmurze, a kolejne 7% większość.

Karolina Górecka, Dyrektorka EY Polska, podkreśla, że chociaż koszty implementacji chmury mogą być wysokie, to długoterminowe korzyści mogą przewyższyć początkowe wydatki. Chmura obliczeniowa oferuje dostęp do zaawansowanych globalnych rozwiązań, które mogą przyspieszyć innowacje i zwiększyć konkurencyjność firmy.

Warto również zauważyć, że obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością są często nieuzasadnione. Dostawcy chmur inwestują znaczne środki w zabezpieczenie swojej infrastruktury i oferują rekomendacje dotyczące jej właściwego wykorzystania.

Badanie „Rozwiązania chmurowe w firmach” zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia i objęło 101 firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Ankietowani to głównie specjaliści i kierownicy IT, CIO, CEO oraz dyrektorzy zarządzający.

O autorze