loader

Bolączki szpitala w Łasku: Braki, likwidacje i kontrowersje

Mimo upływu 10 lat od zawarcia umowy między władzami lokalnymi a prywatną firmą, szpital w Łasku nadal nie posiada oddziału ratunkowego, stacji dializ ani rezonansu magnetycznego. Co więcej, oddział ginekologiczno-położniczy został zlikwidowany. Zamiast rozszerzać zakres świadczeń, spółka Szpitale Powiatowe ograniczyła je, nie inwestując w placówkę w zakładanym zakresie. 

W 2012 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializa z Sosnowca wygrał konkurs na 20-letnią dzierżawę szpitala. W zamian zobowiązał się do świadczenia usług medycznych oraz inwestowania w infrastrukturę placówki. Jednak kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) wykazała, że umowa nie była w pełni egzekwowana, a lokalne władze miały ograniczone możliwości jej egzekwowania. NIK zwróciła uwagę na kilka kluczowych problemów, takich jak brak oddziału ratunkowego, stacji dializ i rezonansu magnetycznego, likwidacja oddziału ginekologiczno-położniczego bez pisemnej zgody zarządu powiatu, niewystarczające inwestycje w modernizację placówki, opóźnienia w płatnościach czynszu przez spółkę oraz trudności finansowe spółki, które wpłynęły na jej zdolność do realizacji zobowiązań.

1 2

O autorze