loader

Premier Mateusz Morawiecki: Polska gospodarka znów staje się lokomotywą wzrostu w UE

Dzięki rządowemu wsparciu antykryzysowemu, w czasie COVID-19 udało się przechować miejsca pracy oraz ocalić udział w rynku polskich firm. Obecnie mamy coraz lepsze perspektywy rozwoju, a poziom bezrobocia Polsce jest najniższy w Unii Europejskiej. W ramach Polskiego Ładu rząd będzie wspierał inwestycje przemysłowe, co zapewni innowacyjność polskiej gospodarki i wyższe wynagrodzenia Polaków. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził kilka firm w woj. lubelskim, gdzie zaprezentował wizję skoku technologicznego naszego kraju.

Szansa na rozwój polskiej gospodarki

„Nasz wyraźny wzrost produkcji przemysłowej i znakomite odbicie w wielu procesach inwestycyjnych, daje ogromną podstawę do optymizmu, jeśli chodzi o rozwój polskiej gospodarki w najbliższych latach” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w fabryce cukierków “Pszczółka” w Lublinie. „Teraz Polska staje się na powrót lokomotywą wzrostu w UE” – dodał.

Jak podkreślił premier, szukanie nowych rynków zbytu jest drogą dla polskich firm średniej wielkości. „Chcemy kontynuować wsparcie dla przedsiębiorców w postaci infrastruktury i konkretnych procesów technologicznych po to, żeby konkurencyjność naszych firm była najwyższa w Europie i na świecie” – powiedział szef rządu.

Polska gotowa do skoku technologicznego

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził także firmę Stellarium, która zajmuje się przeróbką surowców naturalnych. „Polska doszła do pewnego pułapu rozwoju gospodarczego, powyżej którego musimy dokonać skoku technologicznego” – ocenił premier. „Polski Ład wspiera wszystkie elementy budowy tego skoku” – wyjaśnił.

Według szefa rządu, Polski Ład jest kontynuacją programu rozwoju, którego sercem jest ponowne uprzemysłowienie Polski. „Przemysł plus politechniki i uniwersytety równa się innowacyjność gospodarki i wyższe wynagrodzenia Polaków. To jest kierunek naszego rozwoju” – podkreślił premier.

Polski Ład to rozwój oparty o współpracę firm z polską nauką

W 2019 r. wydatki na badania i rozwój w Polsce przekroczyły 30 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o blisko 20 proc. „W Polskim Ładzie promujemy rozwój oparty o współpracę firm z polską nauką” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie P.H.M. POLCOMM.

„Polski Ład jest wyposażeniem naszych przedsiębiorców w całe instrumentarium, od montażu linii finansowo-kredytowych po projekty inwestycyjne i kwalifikacje naszych pracowników” – powiedział szef rządu. „Polski Ład będzie wielkim sukcesem przemysłowym i gospodarczym, a dzięki temu wielkim sukcesem całego społeczeństwa – dodał. 

Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej

Według Eurostatu, Polska stała się krajem z najniższą stopą bezrobocia w UE. W kwietniu 2021 r. bezrobocie w naszym kraju wyniosło 3,1 proc. To znacznie mniej niż np. w Niemczech (4,4 proc.), Francji (7,3 proc.) czy Hiszpanii (15,4 proc.). 

Jednocześnie znacząco rośnie zatrudnienie. Jak podał GUS, w maju 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku i wyniosło 6338,5 tys. 

Niska stopa bezrobocia jest zasługą szybkiej reakcji rządu na wybuch COVID-19 i uruchomienia programów pomocowych dla polskich firm. Do tej pory, wsparciem w ramach działań antykryzysowych objęliśmy ok. 7,4 mln miejsc pracy.

Dobre wyniki polskiej gospodarki

Nasz kraj odnotowuje także coraz lepsze wyniki gospodarcze. Wskaźnik PMI dotyczący m.in. zamówień, poziomu zapasów i zatrudnienia osiągnął w maju najwyższy poziom od 23 lat i wyniósł 57 punktów. Oznacza to więcej zamówień dla polskiej gospodarki, w tym także z zagranicy.

Polska ma także rekordowy poziom eksportu oraz posiada nadwyżkę w budżecie po 5 miesiącach 2021 r. na poziomie 9,4 mld zł. Odnotowujemy ponadto znaczny wzrost wynagrodzeń. Według GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r. wyniosło 5 637 zł, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. 

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze