loader

Wicepremier Jarosław Gowin gospodarzem spotkania ministrów do spraw gospodarczych Grupy V4 i Francji

Wspólna polityka przemysłowa, która będzie wzmacniać odporność unijnych gospodarek na kryzysowe wstrząsy oraz zabezpieczy ich konkurencyjność to główny temat rozmów ministrów ds. gospodarczych Grupy Wyszehradzkiej V4 i Francji, które odbyły się dzisiaj w Krakowie. W spotkaniu, podsumowującym gospodarczo polską prezydencję w Grupie V4, obok wicepremiera Jarosława Gowina, uczestniczyli partnerzy z Wyszehradu: – czeski wicepremier Karel Havliček, słowacki wicepremier Richard Sulik, László Palkovics – węgierski minister innowacji i technologii oraz jako specjalny gość – Bruno Le Maire – francuski minister gospodarki, finansów i odbudowy. Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju przemysłu farmaceutycznego.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o najważniejszych instrumentach wskazanych w zaktualizowanej strategii przemysłowej Unii Europejskiej oraz omówili obecną sytuację gospodarczą swoich krajów. Przedstawili także główne założenia Krajowych Planów Odbudowy.

Spotkanie rozpoczęło się od sesji plenarnej, podczas której poruszono tematy związane z wpływem pandemii COVID-19 na stan gospodarek poszczególnych państw, a także gotowości UE do stawienia czoła podobnym kryzysom w przyszłości. Wicepremier Gowin rozmawiał także z francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Mairem o problemach, jakie napotykają polscy przedsiębiorcy na rynku francuskim. Wręczył także swojemu francuskiemu odpowiednikowi opublikowane przez MRPiT w zeszłym tygodniu drugie wydanie Czarnej Księgi, w której bariery te zostały zidentyfikowane i nazwane.

Ministrowie zgodnie uznali, że należy wspólnie zwiększyć moce produkcyjne europejskich branż strategicznych oraz zbudować zdolności do zielonej i cyfrowej transformacji, z odpornymi i stabilnymi łańcuchami dostaw, opartymi na krajowych i europejskich technologiach.

Zgodzili się także, że istnieje potrzeba wzmocnienia niezależności Europy w sektorach priorytetowych, nadrobienia luki inwestycyjnej i innowacyjnej w obszarze nowoczesnych technologii oraz zachowania konkurencyjności unijnej gospodarki wobec partnerów zewnętrznych. Konieczne jest także stworzenie instrumentów i rozwiązań w ramach polityki przemysłowej, które zapewnią naszym gospodarkom bezpieczeństwo na wypadek ewentualnych przyszłych kryzysów.

Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił swoim gościom założenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy i omówił rozwiązania zawarte w zaprezentowanej niedawno Polityce Przemysłowej Polski, która ma za zadanie zapewnić odporność na wstrząsy gospodarcze i wesprzeć budowę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Przed Polską stoją długoterminowe wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Sprostanie im nie będzie możliwe bez odpowiednio zaprojektowanej ambitnej, strategicznie zorientowanej, elastycznej i szytej na miarę Polityki Przemysłowej

– podkreślił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Ministrowie wzięli także udział w panelu dyskusyjnym poświęconym wyzwaniom dla przemysłów farmaceutycznego i biotechnologicznego. Jednym z tematów rozmów były doświadczenia ostatniego roku, które uwidoczniły zbytnią zależność państw europejskich od dostaw kluczowych dóbr niezbędnych w procesie produkcji leków (takich jak aktywne substancje farmaceutyczne) z krajów trzecich. W konsekwencji może to prowadzić do niedoborów lekarstw w naszym regionie. Przyczyną takiej sytuacji jest zlokalizowanie produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (API) poza Europą.

1 2

O autorze