loader

Inwestycje w rozwój dorosłych – ruszają konsultacje

Grupa osób siedzących wokół stołu konferencyjnego w nowoczesnym biurze, zaangażowanych w spotkanie. Na ekranie prezentacji wyświetlane są informacje o webinarze inwestycyjnym.

Warszawa, Polska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w sprawie wdrożenia nowego programu „Indywidualne Konta Rozwojowe” (IKR). Program ten ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych dorosłych Polaków poprzez zapewnienie im środków na edukację i szkolenia.

„Indywidualne Konta Rozwojowe to innowacyjne narzędzie, które pozwoli Polakom inwestować w swój rozwój zawodowy i osobisty. Chcemy, aby każdy dorosły miał dostęp do środków na podnoszenie kwalifikacji, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy,” powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podczas konferencji prasowej inaugurującej konsultacje.

Program IKR ma być finansowany zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, a jego celem jest umożliwienie każdemu obywatelowi gromadzenia środków na cele edukacyjne. Uczestnicy programu będą mogli korzystać z funduszy zgromadzonych na kontach na różnorodne formy kształcenia, w tym kursy, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe oraz programy rozwoju osobistego.

„Konsultacje społeczne są niezbędnym etapem w procesie tworzenia programu, ponieważ chcemy, aby IKR jak najlepiej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania obywateli. Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane strony, w tym pracowników, pracodawców, instytucje edukacyjne oraz organizacje pozarządowe,” dodała minister.

Proces konsultacji potrwa kilka miesięcy i będzie obejmował spotkania z przedstawicielami różnych sektorów, ankiety oraz debaty publiczne. Ministerstwo planuje również zorganizowanie serii warsztatów i webinariów, aby umożliwić szeroką dyskusję na temat kształtu i funkcjonowania programu IKR.

Jednym z głównych założeń programu jest zwiększenie dostępności edukacji dla dorosłych, szczególnie dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli dotychczas inwestować w swój rozwój. Program ma również na celu wspieranie osób pracujących w sektorach narażonych na zmiany technologiczne i wymagających ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

„W dzisiejszych czasach, kiedy technologia i rynek pracy zmieniają się w zawrotnym tempie, kluczowe jest, aby każdy miał możliwość dostosowania swoich umiejętności do nowych wymagań. Indywidualne Konta Rozwojowe mogą stać się fundamentem dla tworzenia społeczeństwa o wysokich kompetencjach,” podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak.

Program IKR jest częścią szerszej strategii rządu na rzecz wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce. W ramach tej strategii planowane są również inne inicjatywy, mające na celu poprawę jakości edukacji oraz zwiększenie dostępności szkoleń i kursów zawodowych.

Rząd liczy na szerokie poparcie dla programu i aktywny udział społeczeństwa w procesie konsultacji, co pozwoli na stworzenie rozwiązania odpowiadającego realnym potrzebom Polaków. Po zakończeniu konsultacji Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawi finalny projekt programu, który następnie zostanie wdrożony.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze