loader

MF: Finanse w dobrym stanie

Zbliżenie polskich banknotów, z podkreśleniem banknotu 500 zł z projektami architektonicznymi i cyfrą „500” napisaną wyraźną niebieską czcionką.

Warszawa, Polska – Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okres od stycznia do maja 2024 roku. Według wstępnych szacunków, polski budżet wykazuje stabilność finansową, co stanowi pozytywny sygnał dla gospodarki kraju.

Ministerstwo Finansów podało, że dochody budżetu państwa w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku wyniosły 243,9 mld zł, co stanowi wzrost o 13,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Głównym źródłem tego wzrostu były wyższe wpływy z podatków, w tym z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

„Stabilny wzrost dochodów budżetowych to efekt dobrej kondycji polskiej gospodarki oraz skutecznych działań administracji skarbowej w zakresie uszczelniania systemu podatkowego,” powiedział minister finansów, dodając, że rząd będzie kontynuował politykę fiskalną sprzyjającą dalszemu rozwojowi gospodarczemu.

Wydatki budżetu państwa za okres styczeń-maj 2024 roku wyniosły 233,4 mld zł, co oznacza wzrost o 11,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku. Zwiększone wydatki były głównie związane z realizacją programów społecznych, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz wsparciem dla sektorów kluczowych dla rozwoju kraju.

„Zwiększone wydatki są wynikiem realizacji strategicznych programów rządowych, które mają na celu podniesienie jakości życia obywateli oraz rozwój infrastruktury kraju,” stwierdził przedstawiciel Ministerstwa Finansów, podkreślając jednocześnie, że wszystkie wydatki są realizowane zgodnie z przyjętym planem budżetowym.

Jednym z kluczowych elementów wykonania budżetu jest deficyt budżetowy, który na koniec maja 2024 roku wyniósł 10,5 mld zł. Jest to wynik lepszy od założeń budżetowych, co świadczy o skutecznej kontroli wydatków oraz efektywnym zarządzaniu finansami publicznymi.

„Wynik deficytu budżetowego poniżej założeń to dowód na odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi. Naszym celem jest utrzymanie stabilności budżetowej przy jednoczesnym wsparciu kluczowych obszarów gospodarki i społeczeństwa,” zaznaczył minister finansów.

Rząd planuje kontynuację działań na rzecz dalszego wzrostu dochodów budżetowych poprzez walkę z szarą strefą oraz poprawę efektywności administracji skarbowej. Jednocześnie, zapowiedziano dalsze inwestycje w infrastrukturę, edukację i służbę zdrowia, co ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju kraju.

Podsumowując, szacunkowe wykonanie budżetu państwa za okres styczeń-maj 2024 roku pokazuje, że Polska utrzymuje stabilność finansową, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów i obywateli. Rząd zapowiada kontynuację działań na rzecz dalszego wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia Polaków.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze