loader

Grupa ORLEN zwiększa obecność na europejskim rynku

Grupa ORLEN, polski gigant energetyczny, zwiększa swoją obecność na europejskim rynku paliw, finalizując zakup 266 stacji paliw w Austrii. Stacje, które obecnie działają pod marką Turmöl, umożliwią ORLEN wejście do trzech największych sieci paliwowych w Austrii, z 10% udziałem w rynku detalicznym.

Ekspansja ta jest częścią większej strategii ORLEN, która obejmuje wykorzystanie synergii wynikających z połączenia z Grupą Lotos i PGNiG. Te fuzje znacząco zwiększyły potencjał rozwojowy i inwestycyjny Grupy ORLEN, umożliwiając jej dynamiczną ekspansję. Po finalizacji transakcji w Austrii, ORLEN będzie posiadał ponad 3 400 stacji paliw w siedmiu krajach Europy Centralnej.

„Stworzyliśmy nowoczesny koncern, który w szybkim tempie umacnia pozycję w Europie. Jako jedna grupa mamy znacznie większe możliwości, także finansowe, by osiągnąć cele założone w strategii, również w obszarze sprzedaży detalicznej,” powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Zakup austriackich stacji paliw jest częścią szerszego planu ORLEN, który zakłada zwiększenie liczby stacji paliw w regionie do 3,5 tysiąca do 2030 roku. Po przejęciu sieci Turmöl, liczba stacji wzrośnie do 3422, a udział zagranicznych stacji w całej sieci sprzedaży wyniesie 44%.

ORLEN planuje sfinansować transakcję z zysków wypracowanych przez Grupę. Finalizacja transakcji jest planowana na przełomie 2023 i 2024 roku, po otrzymaniu zgód urzędów antymonopolowych.

W ramach transakcji ORLEN przejmie także sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmstrom oraz spółkę Austrocard, oferującą karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych.

Wszystko to jest częścią długoterminowej strategii ORLEN, która zakłada pełną integrację i transformację wszystkich segmentów działalności spółki. W najbliższych latach zostanie wdrożone ponad 160 projektów integracyjno-transformacyjnych, które mają na celu wykorzystanie najnowszych technologii, podniesienie bezpieczeństwa, wprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych, optymalizację zasobów, wdrożenie innowacji, poprawę efektywności, a także pozyskiwanie nowych, wartościowych pracowników.

O autorze