loader

Europosłowie: legalna migracja ograniczyłaby nielegalne przepływy i pobudziła gospodarkę

Unijne ramy legalnej migracji zachęciłyby do bardziej uporządkowanej migracji, przyciągnęłyby do Europy potrzebnych pracowników, osłabiły przemytników i handlarzy ludźmi oraz ułatwiły integrację – uznała Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego.

“Zachęcamy Komisję Europejską do podjęcia nowych i zdecydowanych działań w obszarze legalnej migracji. Rewizja niebieskiej karty dla wysoko wykwalifikowanych pracowników jest nadal w toku, ale rynek pracy w Europie również potrzebuje innych profilów. Na przykład kryzys COVID-19 wyraźnie pokazał brak pracowników w sektorze opieki. Musimy zharmonizować europejską politykę legalnej migracji i ustanowić zorganizowane, przewidywalne i bezpieczne kanały migracji do UE ” – powiedziała sprawozdawczyni, eurodeputowana Sylvie Guillaume z Francji.

 W projekcie sprawozdania, które przyjęto 53 głosami za przy 14 głosach przeciw, Komisja Wolności Obywatelskich skarży się, że legalna migracja była prawie niedostrzegana w polityce migracyjnej UE od 2015 r. Podkreśla jednocześnie, że Nowy Pakt w Sprawie Migracji i Azylu nie zawiera żadnych konkretnych propozycji w tej sprawie.

1 2

O autorze