loader

Credit Agricole uruchamia kredyty preferencyjne dla rolników

Kredyty preferencyjne są przeznaczone dla określonych grup klientów, które realizują istotne zadania z perspektywy całej społeczności. Jedną z takich grup jest agrobiznes. Dzięki nawiązaniu współpracy Credit Agricole i Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy rolni będą mogli zaciągać kredyty z rządową dopłatą. W zależności od linii kredytowej dopłaty pokryją część kapitału lub odsetek. Jedna z linii kredytowych przeznaczona jest specjalnie dla młodych rolników. Środki finansowe mogą zostać wykorzystane na inwestycje, zakup użytków rolnych, przywrócenie produkcji rolnej po stanie klęski żywiołowej czy utrzymanie płynności finansowej.

 Kredyty preferencyjne cieszą się dużą popularnością na rynku i rolnicy powszechnie z nich korzystają. A my zawsze uważnie słuchamy naszych klientów i wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, dlatego również wprowadzamy do naszej oferty tę linię produktów kredytowych – mówi Damian Ragan, wiceprezes zarządu banku Credit Agricole. – Polski sektor Agro potrzebuje pewnego źródła finansowania. Za nami stoi 130-letnie doświadczenie Grupy Credit Agricole i jej historia wywodząca  się od lokalnych spółdzielni rolniczych. Można więc powiedzieć, że troskę o rozwój przedsiębiorczości rolnej od zawsze mamy w swoim biznesowym DNA i jesteśmy sprawdzonym partnerem.

 

Kredyt bez wychodzenia z domu i na różne cele

 Formalności związanych z kredytem preferencyjnym można dopełnić bez wychodzenia z domu, bezpośrednio u mobilnego doradcy klienta agrobiznesowego. Doradca może ocenić zdolność kredytową podczas jednego spotkania. Klient nie musi również kontaktować się z ARiMR – wszelkimi zadaniami i uzgodnieniami z Agencją zajmuje się zespół banku. 

 Podczas spotkania z doradcą ustalany jest rodzaj dopłat, a kwota wsparcia jest stała i nie zmienia się w trakcie okresu kredytowania. Z kolei maksymalna wysokość marży, prowizji i opłat pobieranych przez bank jest uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

Preferencyjne kredyty inwestycyjne

 Bank Credit Agricole proponuje kredyty preferencyjne w czterech liniach przeznaczonych na różne cele inwestycyjne.

Oferta linii RR obejmuje preferencyjne kredyty inwestycyjne z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwo rolne, działy produkcji rolnej oraz rybactwo śródlądowe z dopłatami do oprocentowania. Środki finansowe można przeznaczyć m.in. na budowę czy remont budynków służących do produkcji rolnej, zakup lub instalację maszyn i urządzeń, wyposażenie pastwisk czy inwestycje w budynki lub budowle, maszyny i urządzenia służące ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt. Z kolei środki finansowe pozyskane z linii PR kredytobiorcy mogą przeznaczyć na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów, a ARiMR pokrywa częściowo koszty oprocentowania. Z linii PR można sfinansować budowę, remont lub modernizację budynków, zakup maszyn i urządzeń, czy zakup środków transportu i innych środków trwałych.

 Rolnicy zainteresowani kredytem na zakup użytków, określonych w planie zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej gminy jako rolnicze, mogą wybrać spośród dwóch linii kredytowych: Z i MRcsk.

 W ramach linii Z na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby prowadzące działalność rolniczą, które chcą zakupić nowe grunty na uprawy roślin wieloletnich i innych niż wieloletnie, rozmnażania roślin, chów i hodowlę zwierząt czy mieszaną działalność rolno-hodowlaną. Z kolei linia MRcsk jest przeznaczona dla młodych rolników, czyli osób prowadzących działalność rolną, które nie ukończyły 40. roku życia.  W ramach linii MRcsk mogą skorzystać z kredytu inwestycyjnego na zakup użytków rolnych, przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na działalność rolniczą. Ze środków można sfinansować zakup gruntów w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

 

Przywrócenie działalności po klęsce żywiołowej

 W ramach wsparcia gospodarstw dotkniętych skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych bank Credit Agricole oferuje pięć linii kredytowych z dopłatą do oprocentowania. 

 Linie K01 i DK01 obejmują preferencyjne kredyty inwestycyjne na finansowanie odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. Środki finansowe można przeznaczyć m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków, maszyn i urządzeń oraz infrastruktury technicznej czy przywrócenie produkcyjności poprzez zakup kwalifikowanych materiałów uprawowych oraz stada inwentarza żywego. Z kolei z linii K02 i DK02 kredytobiorcy mogą pokryć koszty bieżących potrzeb związanych z produkcją rolną po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. Środki finansowe można przeznaczyć m.in. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów i środków ochrony roślin czy paliwa na cele rolnicze.

 Na wsparcie finansowe z dopłatą do oprocentowania mogą również liczyć rolnicy, wznawiający produkcję trzody chlewnej, która ucierpiała na skutek afrykańskiego pomoru świń.

Kredytowa linia KPS pozwala na sfinansowanie zakupu loszek, knurów lub warchlaków, maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni czy innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń. Kwota finansowania jest zależna od średniorocznej liczebności stada.

 

Bank Credit Agricole proponuje kredyty preferencyjne także z linii UP na utrzymanie płynności nawet do 400 tys. zł bez zabezpieczeń, na okres 60 miesięcy.

Dziesięć linii kredytów preferencyjnych – z taką ofertą wychodzimy do polskich rolników. Agrobiznes potrzebuje nowoczesnych i wygodnych form finansowania. Jestem przekonany, że ta oferta, którą proponujemy zyska uznanie rynku i będziemy mogli nawiązać współpracę z wieloma dynamicznie rozwijającymi się gospodarstwami – podsumowuje Arkadiusz Krygier, dyrektor Departamentu Współpracy z Partnerami i Wsparcia Sprzedaży MŚP i Agrobiznesu Credit Agricole.

 

Szczegóły dotyczące warunków udzielenia kredytów dostępne są na: https://www.credit-agricole.pl/rolnictwo/kredyty/kredyty-preferencyjne

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze