loader

Więcej mieszkań oddanych do użytku w ubiegłym roku

W 2020 roku oddano do użytkowania blisko 14 tys. więcej mieszkań niż rok wcześniej – podał GUS. To wzrost o 6,7 proc. Łącznie w 2020 r. na rynku pojawiło się ponad 220 tys. mieszkań.

Powierzchnia


W badanym okresie średnia powierzchnia użytkowa w nowo oddanym mieszkaniu wyniosła 88,5 m2 (w 2019 r. było to 88,6 m2). W budynkach jednorodzinnych przeciętna powierzchnia wynosiła 132,8 m2, a w budynkach wielorodzinnych 52,6 m2.

Oddano do użytkowania 92 266 nowych budynków mieszkalnych, tj. o 7,7% więcej niż w porównaniu do roku 2019. Łączna kubatura wyniosła 96 579,7 m3, czyli o 7,7% więcej r/r. Deweloperzy odpowiadali za budowę 64,6% wszystkich nowo oddanych mieszkań, natomiast inwestorzy indywidualni – 33,5%.

Przeciętna powierzchnia mieszkań indywidualnych według form budownictwa kształtowała się przeciętnie na poziomie 143,0 m2, mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem – 61,4 m2, a mieszkania w budownictwie pełniącym funkcje społeczne (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) – 50,1 m2.


Budowa nowych mieszkań

W badanym okresie rozpoczęto budowę 223 842 mieszkań, tj. o 13 439 mniej niż w 2019 r. (spadek o 5,7%) oraz wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 276 149 mieszkań, tj. o 7 374 mieszkania (2,7%) więcej niż przed rokiem.

Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 5,8. Największe wartości odnotowano w województwach: mazowieckim (8,6), pomorskim (8,1) oraz dolnośląskim (7,5); najmniejsze w: opolskim (2,7), świętokrzyskim (3,2) i śląskim (4,1). Najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (21,1% wartości krajowej), wielkopolskim (10,0%) i dolnośląskim (9,9%).

W 2020 r. przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego wyniósł 38,8 miesiąca i nie zmienił się w stosunku do poprzedniego roku.

 

źródło: komunikat prasowy

O autorze