loader

Stulecie urodzin Andrieja Sacharowa

21 maja 2021 r. przypada setna rocznica urodzin Andrieja Sacharowa – człowieka, na którego cześć Parlament Europejski nazwał swoją nagrodę praw człowieka.

W tym roku przypada stulecie urodzin Andrieja Sacharowa, radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego. Znany najpierw jako ojciec radzieckiej bomby wodorowej, Sacharow prowadził nieustającą walkę z niesprawiedliwością społeczną, opowiadał się za uwolnieniem dysydentów w swoim kraju i stał się jednym z najbardziej zagorzałych krytyków reżimu. W 1975 r. otrzymał Nagrodę Nobla.

„W dzisiejszym świecie, w którym autorytarne reżimy i populistyczne siły podważają podstawowe wolności i kwestionują zasady praw człowieka, moralny symbol jakim jest Andriej Sacharow to źródło inspiracji dla wszystkich walczących o zasady demokracji” – zaznaczył w słowie wstępnym do przewodnika po wystawie o Sacharowie przewodniczący PE David Sassoli.

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli jest przyznawana co roku od 1988 r. osobom i organizacjom broniącym praw człowieka i podstawowych wolności. W ubiegłym roku nagrodę otrzymała opozycja demokratyczna na Białorusi. Więcej o Nagrodzie im. Sacharowa można dowiedzieć się oglądając wystawę online na stronie europejskiego dziedzictwa kulturowego europeana.eu.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze