loader

W Parlamencie Europejskim głosowanie nad podatkiem węglowym od importu do UE

W Parlamencie Europejskim odbędzie się debata plenarna oraz głosowanie nad rezolucją ws. przeciwdziałania “ucieczce emisji” poprzez wprowadzenie podatku węglowego.

Poniedziałkowa debata poprzedzi głosowanie w sprawie unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), który ma być zgodny z zasadami WTO.

W projekcie rezolucji podkreślono, że realizacja celu większej redukcji emisji w UE nie powinna prowadzić do “ucieczki emisji”. Europosłowie wskazują, że podejmowane w skali świata wysiłki na rzecz ochrony klimatu nie przyniosą oczekiwanych skutków, jeśli produkcja UE zostanie po prostu przeniesiona do tych krajów spoza UE, w których obowiązują mniej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

Jak czytamy w projekcie rezolucji, posłowie do PE wyrażają zaniepokojenie brakiem współpracy ze strony niektórych partnerów handlowych UE w międzynarodowych negocjacjach w sprawie klimatu i apelują do partnerów o wspieranie wspólnych wysiłków na rzecz osiągniecia celów Porozumienia Paryskiego.

W celu stworzenia zachęty dla unijnych i pozaunijnych sektorów handlu do obniżenia emisji dwutlenku węgla, europosłowie zamierzają wezwać UE do nałożenia cła lub podatku od importu niektórych towarów z krajów, w których obowiązują niższe wymogi ograniczania emisji. Import takich produktów to de facto import do UE emisji powstałych w procesie ich wytwarzania.

Z dokumentu wynika, że europosłowie mają przy tym nadzieję, że podatek węglowy nie będzie nadużywany jako narzędzie protekcjonizmu handlowego.

1 2

O autorze