loader

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne otrzymają pomoc finansową

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne otrzymają pomoc finansową, zaś najemcy galerii handlowych obniżkę czynszu w czasie lockdownu w wysokości 80 procent. Pomoc obejmie także branżę turystyczną – zostaną przedłużone terminy realizacji voucherów turystycznych o kolejny rok, a także przesunięty termin zwrotu wypłat do TFZ. Będzie także możliwe umarzanie spłaty pomocy przyznawanej z tarczy antykryzysowej. Dzisiaj Sejm uchwalił nowelizację ustawy covidowej, która zostanie przesłana do Senatu.

Przyjęte dzisiaj przez Sejm RP instrumenty pomocy wynikają z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przygotowanej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Bardzo mnie cieszy, że Sejm przyjął nowelizację ustawy covidowej przygotowanej w moim resorcie. Pomoc uzyskają najemcy w galeriach handlowych, sklepiki szkolne, branża turystyczna

– powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

To bardzo ważne i oczekiwane przez branżę turystyczną przepisy, które dostosowują obowiązujące rozwiązania do przedłużającej się pandemii, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne

– dodał  wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy.

Pomoc dla sklepików szkolnych

Wsparcie dla osób prowadzących sklepiki szkolne będzie podobne do pomocy, jaką otrzymują firmy z  tzw. tarczy branżowej i rozporządzeń pomocowych. 
Pomoc ma dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.
Sklepiki szkolne otrzymają pomoc w postaci:

1 2

O autorze