loader

Polski oddział Toyota Insurance Management rośnie w siłę

Toyota Insurance Management – ubezpieczeniowa spółka grupy Toyota Financial Services, może zaliczyć rok 2019 w Polsce do bardzo udanych. Firma osiągnęła przyrost w zebranej składce na poziomie ok. 16% rok do roku. Jeśli chodzi o liczbę sprzedanych ubezpieczeń, wzrost wyniósł ok. 10% względem roku poprzedniego.

 

Toyota Insurance Management (TIM) to spółka reprezentująca centrum kompetencji ubezpieczeniowych koncernu Toyota Motor Corporation. Firma jest częścią MS&AD Holding Japan – siódmego największego ubezpieczyciela na świecie, który na rynkach europejskich funkcjonuje pod nazwą Aioi Nissay Dowa Europe.

 

Na polskim rynku Toyota Insurance Management działa stosunkowo od niedawna. Nasze produkty sprzedajemy od niespełna czterech lat. Pomimo szeregu prac, jakie musieliśmy wykonać w związku z wejściem w życie unijnej dyrektywy IDD, jak również zmian prawnych w modelu dystrybucji, które zobowiązani zostaliśmy wdrożyć, nasza dotychczasowa realizacja sprzedaży oraz wskaźnik penetracji w sieci Toyoty i Lexusa w Polsce, są na wysokim poziomie – mówi Adam Wandachowicz, General Manager Toyota Insurance Management.

 

Staramy się, aby nie tylko przypis oraz liczba polis osiągały satysfakcjonujący poziom, ale również walczymy o to, żeby wynik techniczny był pozytywny. Jest to niezwykle istotne, po części dlatego, że reasekurujemy portfele sprzedanych produktów ubezpieczeniowych i wspólnie z partnerami lokalnymi znajdujemy najlepsze rozwiązania dla klientów i dealerów sieci sprzedaży – dodaje.

 

Sukcesem firmy w ostatnim czasie było zbudowanie lojalności klientów wobec sieci sprzedaży Toyota.

 

Wiemy już, że klienci, którzy skorzystali z wypłaty odszkodowań z naszych produktów, w 70% częściej podejmują decyzję o ponownym zakupie nowego samochodu marki Toyota – mówi Adam Wandachowicz.

 

Obecnie już wszyscy dealerzy Toyoty i Lexusa w Polsce współpracują z Toyota Insurance Management w ramach oferowanych produktów.

 

Porównując sytuację makroekonomiczną naszego kraju i dynamiczny wzrost PKB na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak również biorąc pod uwagę fakt, jaką ilość ubezpieczeń firmy sprzedały w każdym z segmentów, widzimy ogromny potencjał tego rynku w przyszłości. Udział biznesu ubezpieczeniowego w PKB całego kraju to niespełna 3% – jest to mniej niż średnia europejska, dlatego uważam, że branża ta jest nadal niezwykle chłonna i przyszłościowa. Jest jeszcze sporo miejsca, które można zapełnić różnego rodzaju nowymi produktami. Na tym właśnie chcemy się skupić w 2020 roku – mówi Adam Wandachowicz.

 

Dużym globalnym wyzwaniem jakie stawia przed sobą TIM, jest dostosowanie swojej oferty do przyszłej transformacji biznesu Toyota Financial Services, takich jak projekt Mobility. W ramach tego przedsięwzięcia, cała grupa Toyoty oprócz produkowania samochodów, ich finansowania i ubezpieczania, chce być marką zapewniającą szerokorozumianą mobilność swoim klientom. Dlatego już teraz, Toyota Insurance Management musi zmierzyć się z wyzwaniem zbudowania nowoczesnej oferty ubezpieczeń, która będzie odpowiednia dla różnego rodzaju innowacyjnych rozwiązań przygotowywanych przez koncern.

1 2

O autorze