loader

KUKE i ICIEC podpisały porozumienie o współpracy

Porozumienie jest oznaką rosnącego zainteresowania polskich eksporterów i inwestorów prowadzeniem działalności w krajach należących do Organizacji Współpracy Islamskiej (OWI). Ze względu na konsekwencje pandemii COVID-19 rośnie zapotrzebowanie na ochronę na rynkach, gdzie ryzyko kredytowe i ryzyko polityczne stanowią większe wyzwanie. Dzięki porozumieniu KUKE i ICIEC będą współpracować, aby zapewnić rozwiązania w zakresie ograniczania ryzyka dla eksporterów i inwestorów.

Celem obu ubezpieczycieli jest dalsze wzmacnianie partnerstwa i poszerzanie możliwości wspierania handlu i inwestycji między Polską a 47 państwami członkowskimi ICIEC. Ponadto porozumienie zachęca do szukania kolejnych pól współpracy, w tym udzielania pomocy technicznej i zwiększania potencjału finansowego.

1 2

O autorze