loader

GTF Sp. z o.o.

User image

GTF Sp. z o.o. (www.gtf.pl) – podmiot utworzony w 2003 roku do zarządzania siecią pośrednictwa kredytowego. Spółka jest organizatorem i koordynatorem sieci lokalnych, niezależnych biur pośrednictwa kredytowego, operatorem informatycznego systemu obsługi sieci sprzedaży kredytów oraz operatorem bankowym - partnerem banków w realizacji funkcji dystrybucji produktów finansowych skierowanych do odbiorców indywidualnych i do firm (outsourcing procesowy). Centrala spółki, mieszcząca się w Tychach (40 osób plus trzech członków Zarządu), składa się z następujących działów: Administracja, Operacje, Prewindykacja, IT, Marketing i Call Center, a struktura terenowa obejmuje Dyrektora Sprzedaży oraz 8 Dyrektorów Regionów. Obecnie podmiot ma podpisane umowy o współpracy z ponad 1200 agentami (1810 punktów sprzedaży) na terenie całego kraju, oferującymi produkty finansowe dla klientów indywidualnych oraz firm takich banków, jak: Meritum Bank, Alior Bank, Bank BPH, Vanquis Bank, FM Bank czy Getin Bank (poprzez Powszechny Dom Kredytowy Aureus). GTF jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Posty autora:

Wenus made in China

Można założyć, że jeśli jakimś niewyobrażalnym sposobem udałoby się uśrednić wyobrażenia wszystkich znanych nam ludzi o tym, jak wyglądałoby najcenniejsze dzieło sztuki, średnia ta byłaby raczej do odgadnięcia.

Przedsiębiorca i osoba indywidualna – na jakie warunki kredytu mogą liczyć?

Wnioski o przyznanie kredytu dla osób indywidualnych i właścicieli firm rozpatrywane są na nieco innych zasadach. W przypadku przedsiębiorców jest to znacznie dłuższy i trudniejszy proces. Święta to wzmożony okres zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców, dlatego też już teraz warto zapoznać się z warunkami, jakie poszczególny podmiot musi spełnić, aby uzyskać pożyczkę.

Franczyza jako sposób na biznes na rynku finansowym

Osoby myślące o prowadzeniu własnego biznesu powinny rozważyć system oparty na franczyzie. Rozpoczęcie działalności pod znanym już logiem może ułatwić pierwsze kroki na rynku finansowym, jednak należy pamiętać, że wiąże się z tym też pewne ryzyko. Działalność pośredników finansowych w ostatnich latach jest piętnowana w debacie publicznej. Mimo że segment ten budzi mieszane uczucia, trzeba pamiętać o jego istotnym znaczeniu dla rynku finansowego. Umożliwia on bowiem dostęp do usług finansowych osobom, dla których oferta banków jest ograniczona, dlatego przedsiębiorcy myślący o franczyzie powinni zdecydować się na wybór uznanej już marki. Wybór nieznanej firmy, mimo iż również umożliwia zapoznanie się z produktami znanych banków i kompleksowe doradztwo, często grozi niepowodzeniem. Franczyza to przede wszystkim know-how oraz łatwiejsze dotarcie do uświadomionych już w jakimś stopniu klientów. Franczyza to rodzaj współpracy pomiędzy stronami, w której franczyzodawca udostępnia know-how i swoją markę, w zamian pobierając opłatę od franczyzobiorcy. W praktyce podmioty te zawierają umowę franczyzową, która określa wszelkie warunki. Istotą tego systemu ścisła współpraca stron umowy, które pozostają jednak prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorcami. Ważnym elementem umowy jest pakiet franczyzowy. W jego skład wchodzą informacje dotyczące sposobu prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę, szereg niezbędnych licencji, znak towarowy, marka, zakres usług świadczonych przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców, a także wsparcie marketingowe, sprzedażowe czy szereg szkoleń. Przy umowach franczyzowych, standardem są zapisy dotyczące zakazów ujawniania informacji poufnych oraz konkurencji. Franczyzodawca może dowolnie formułować treść umowy według własnych potrzeb. Trzeba uważać jedynie na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Zakaz konkurencji w trakcie trwania umowy jest całkowicie naturalny i nie budzi żadnych wątpliwości, jednak trzeba zwrócić uwagę jak zapis traktowany jest po rozwiązaniu umowy. Zgodnie z przepisami polskiego prawa zakaz konkurencji nie może przekraczać 12 miesięcy po wygaśnięciu współpracy. W ramach programu franczyzowego Górnośląskie Towarzystwo Finansowe zapewnia dostęp do niestandardowych rozwiązań, najnowszych produktów oraz najnowocześniejszych technologii. Wszystkim partnerom zapewniamy szeroką gamę produktów finansowych, wszechstronne doradztwo, przygotowanie biznes planów, wspomaganie w zakresie pozyskiwania kredytobiorców oraz wsparcie w zakresie oddziaływania na rynek. Podejmując współpracę z GTF franczyzobiorca można liczyć także na gamę szkoleń, merytoryczne wsparcie regionalnych przedstawicieli oraz zindywidualizowane wsparcie w zakresie optymalizacji sprzedaży poszczególnych produktów finansowych. Wszystkie oferowane przez nas działania są oparte o budowę długookresowych relacji biznesowych, pozwalających na wypracowanie trwałej przewagi konkurencyjnej.