loader

Studenci: najtrudniejsze jest utrzymanie dobrego samopoczucia i komfortu psychicznego

Na całym świecie, w wyniku trwającej już ponad rok izolacji społecznej, wielu studentów zmaga się z przytłaczającym złym samopoczuciem, wynikającym z absolutnej zmiany trybu życia, ograniczeniu wszelkich aktywności fizycznych jak i społecznych, a niekiedy również problemów finansowych spowodowanych utratą pracy przez pandemię.

Druga edycja raportu Connected Student Report przygotowanego przez Salesforce podkreśla globalną skalę kryzysu związanego ze złym stanem samopoczucia studentów. Raport zawiera wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 1128 studentów i 1076 pracowników z 10 krajów i pokazuje, że 76% ankietowanych studentów uznało dobre samopoczucie za swoje największe wyzwanie w obecnych warunkach. Stanowi to wzrost w porównaniu z 73% studentów w zeszłym roku.

W raporcie podkreślono również następujące kluczowe wnioski:

  • Obawy o finanse (74%) i znalezienie komfortowej przestrzeni do pracy i nauki (65%), w kategorii wyzwań przed którymi stoją studenci, uplasowały się zaraz po dbaniu o samopoczucie. Jak pokazują wyniki, obecnie najtrudniejsze dla młodych ludzi jest dbanie o swój psychiczny komfort. To co istotne, studenci zwracają uwagę na to, że pojęcie dobrostanu ma holistyczny wymiar, na który wpływają czynniki zarówno finansowe, jak i społeczno-emocjonalne.

  • Studenci oczekują zatem od swoich uczelni, że mimo iż kontakt bezpośredni jest ograniczony, mogą nadal liczyć na ich wsparcie w sposób zdalny.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez American Council on Education (ACE) wykazało, że najbardziej palącą kwestią, przed którą stoją władze uniwersytetów, jest zdrowie psychiczne studentów (73%), a następnie zdrowie psychiczne wykładowców i pracowników (48%).

“Zdrowie psychiczne i ogólne dobre samopoczucie studentów bez wątpienia powinno być kwestią priorytetową dla władz wszystkich uczelni. Szczęśliwie – aktualnie zauważamy wzrost świadomości kierownictwa na temat tego jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne swoich studentów. Dzięki współpracy, wymianie doświadczenia i wsparciu rozwiązań technologicznych, placówki zwiększają skalę swoich działań, pracując nad proaktywnym podejściem do strefy komfortu psychicznego i dobrego samopoczucia uczniów” – TED MITCHELL, PREZES, AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION.

Podejmowanie proaktywnych działań w zakresie komfortu psychicznego

Podczas 9. dorocznego Szczytu Edukacyjnego liderzy edukacji z Salesforce.org podkreślali dlaczego holistyczne spojrzenie na dobrobyt studentów jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Ważne jest, aby tę kwestię potraktować poważnie, dlatego zalecana jest współpraca krajowych organizacji i instytucji edukacyjnych, w celu opracowania jednolitego rozwiązania, które mogłoby zahamować narastający kryzys.

“W ciągu ostatnich pięciu lat, kryzys zdrowia psychicznego studentów poruszył lawinę wyzwań dla uniwersytetów. Placówki edukacyjne nie są w stanie zatrudnić wystarczającej liczby psychologów, terapeutów i innych specjalistów, którzy mogliby zapewnić profesjonalne wsparcie studentom. W wyniku braku ekspertów, uczelnie muszą działać w inny, ale równie efektywny i przede wszystkim szybki sposób. Stąd pomysł na doraźne rozwiązania, takie jak uczenie studentów jak radzić sobie ze stresem. Dzięki takim działaniom przynajmniej w minimalnym stopniu uda się powstrzymać dalszy rozwój problemów ze zdrowiem psychicznym” – KEVIN KRUGER, PREZES, KRAJOWE STOWARZYSZENIE ADMINISTRATORÓW KADR STUDENCKICH (NASPA)

Studenci w ankiecie stwierdzili, że w ramach wsparcia uniwersytety powinny zapewnić swoim studentom:

1 2

O autorze