loader

Cel: Mikrofirmy

Strategię połączonych Getin i Noble Banku omawia Jarosław Augustyniak, pierwszy wiceprezes Getin Noble Banku SA.