loader

Altus TFI S.A.

User image

Posty autora:

Altus TFI zarządza 1,53 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza 1,53 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach absolutnej stopy zwrotu. Firma dzięki szerokiej ofercie i wypracowywanym stopom zwrotu od półtora roku utrzymuje pozycję lidera rankingu, powiększając przewagę nad swoimi konkurentami. Na koniec lipca Altus TFI S.A. miało blisko 40-proc. udział w tym segmencie rynku, blisko 5-krotnie większy niż kolejni dwaj gracze.

100 mln zł przekroczyły aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +

100 mln zł przekroczyły aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +, inwestującego akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej. Wzrost o 16,1% wartości aktywów to efekt udanej emisji certyfikatów i wypracowywanych stóp zwrotu w lipcu. Zarządzające funduszem niezależne Altus S.A., lider segmentu absolute return w Polsce planuje pozyskać 150 mln zł do Altus ASZ FIZ Nowa Europa +.