loader

Wiemy kto trafił na listę ostrzeżeń publicznych KNF

24 listopada 2021 roku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty:

·        SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

·        Fidjus Bank, posługujący się stroną internetową www.fidjusbank.pl

·        Galafee Financial Bank, posługujący się stroną internetową www.galafee.com

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, w Warszawie.

·        CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie

·        LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

·        Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie  

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) oraz z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

 

1 2

O autorze