loader

Komitet Regionów: Europejski filar praw socjalnych musi stać się częścią unijnego DNA

Regiony i miasta oczekują, że KE przedstawi 3 marca plan działania na rzecz wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych, który musi stać się częścią unijnego DNA – podkreślili członkowie Europejskiego Komitetu Regionów podczas debaty z przedstawicielem portugalskiej prezydencji w Radzie UE.

Zdaniem samorządowców, powinien to być wyraźny sygnał dla szefów państw i rządów zebranych w Porto 7–8 maja, aby zapewnić sprawiedliwą transformację po pandemii COVID-19.

Europejski filar praw socjalnych to zbiór zasad, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Prezydencja portugalska zwróciła się do zajmującej się kwestiami polityki społecznej i zatrudnienia komisji SEDEC w KR-ze z wnioskiem o sporządzenie opinii w sprawie wdrażania filaru z perspektywy lokalnej i regionalnej.

W opinii podkreślona zostanie jego centralna rola w odbudowie Europy i przystosowaniu się do transformacji ekologicznej, cyfrowej i demograficznej. Przyjęcie opinii przewidziano na majową sesję plenarną tuż przed Szczytem Społecznym w Porto.

Przewodnicząca komisji SEDEC Anne Karjalainen, która jest radną gminy Kerava (Finlandia) i sprawozdawczynią opinii, powiedziała, że europejski filar praw socjalnych musi stać się częścią unijnego DNA, aby zwalczać niesprawiedliwość społeczną, budować odporność na kryzysy i pomagać ludziom w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

„Najwyższy czas wprowadzić go w życie w skoordynowany sposób w całej Unii. Plan działania na rzecz wdrożenia filaru powinien być jasny i ambitny oraz zawierać wiążące cele w zakresie skutecznego monitorowania postępów. Należy również w pełni uznać rolę władz lokalnych i regionalnych w realizacji zasad filaru w terenie, by zapewnić równość i włączenie społeczne” – podkreśliła.

Komisja Europejska przedstawi plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych 3 marca.

Dyrektor generalny DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej Joost Korte podkreślił, że filar praw socjalnych musi być centralnym elementem wysiłków UE na rzecz odbudowy i towarzyszyć transformacji cyfrowej i ekologicznej. Potwierdził, że plan działania obejmie wymierne cele na 2030 r. dla państw członkowskich i zawierać będzie ulepszoną tablicę wskaźników społecznych.

Członkowie komisji SEDEC omówili również wniosek Komisji Europejskiej dotyczący projektu dyrektywy, która ma zapewnić wszystkim pracownikom w UE adekwatne wynagrodzenia minimalne, co jest jedną z dwudziestu zasad filaru socjalnego.

Czytaj dalej
Następna strona
O autorze