loader

Komitet Regionów: Europejski filar praw socjalnych musi stać się częścią unijnego DNA

Gubernator Karyntii (Austria) Peter Kaiser, który jest sprawozdawcą opinii dotyczącej płacy minimalnej, powiedział, że kryzys związany z koronawirusem szczególnie dotkliwie odczuły osoby nisko uposażone, zwłaszcza młode, nisko wykwalifikowane i zatrudnione na niepewnych warunkach.

„Miał on także negatywny wpływ na wynagrodzenia. W związku z tym należy popierać europejskie ramy dotyczące minimalnych wynagrodzeń, aby zapewnić lepszą ochronę pracowników w przyszłości, wzmocnić spójność społeczną i zapobiegać ubóstwu pracujących, a także drenażowi mózgów z regionów, w których zarobki są szczególnie niskie” – zauważył Kaiser.

Z kolei burmistrz Klużu-Napoki (Rumunia) Emil Boc przedstawił opracowany przez siebie projekt opinii w sprawie europejskiego obszaru edukacji. Komisja Europejska chciałaby, aby Unia Europejska i państwa członkowskie osiągnęły ten cel do 2025 r. W opinii zwrócono uwagę na potrzebę określenia regionalnych potrzeb edukacyjnych i zmniejszenia obecnych dysproporcji edukacyjnych między obszarami wiejskimi i miejskimi.

„Europejski obszar edukacji jest kluczem do lepszych miejsc pracy, które będą również lepiej opłacane w UE. Przyczyni się też do zmniejszenia nietolerancji, zwiększenia akceptacji i wzmocnienia tożsamości europejskiej – powiedział Boc.

Dodał, że pozwoli to na oddolne wzmocnienie Europy i że w ostatecznym rozrachunku europejski obszar edukacji jest kluczem do lepszej demokracji w całej Unii Europejskiej.

Obie opinie zostaną przyjęte na następnej sesji plenarnej KR-u w dniach 17–19 marca.

 

kic/

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

1 2

O autorze