loader

Zmiana zaczyna się od sportu. Jak UE znosi bariery w dostępie niepełnosprawnych do sportu

Kiedy co szósty mieszkaniec Unii Europejskiej jest osobą niepełnosprawną, a dysfunkcje pozostają jedną z najczęstszych przyczyn wykluczenia z uprawiania sportu, państwa UE prowadzą zróżnicowane działania wspierające parasport – wynika z analizy think tanku europarlamentu. Miliony euro na obozy sportowe, zakup sprzętu, klubów i organizacja wyjazdów ekstremalnych to niektóre z inicjatywy Wspólnoty. „Zmiana zaczyna się od sportu” – wskazał szef komitetu paraolimpijskiego Andrew Parsons.

Kiedy co szósty mieszkaniec Unii Europejskiej jest osobą niepełnosprawną, a dysfunkcje pozostają jedną z najczęstszych przyczyn wykluczenia z uprawiania sportu, państwa UE prowadzą zróżnicowane działania wspierające parasport – wynika z analizy think tanku europarlamentu. Miliony euro na obozy sportowe, zakup sprzętu, klubów i organizacja wyjazdów ekstremalnych to niektóre z inicjatywy Wspólnoty. „Zmiana zaczyna się od sportu” – wskazał szef komitetu paraolimpijskiego Andrew Parsons.

W analizie „Tworzenie możliwości do uprawiania sportu przez niepełnosprawnych” eksperci Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę na dane Narodów Zjednoczonych, z których wynika, że obecnie na świecie żyje około miliarda osób z niepełnosprawnościami, z czego 80 proc. z nich mieszka w krajach rozwiniętych. Z kolei niemal 46 proc. spośród tych osób przekroczyło 60 rok życia.

Niepełnosprawni to duża części społeczeństwa Unii Europejskiej. 70 mln mieszkańców Wspólnoty, czyli 17,5 proc. populacji posiada niepełnosprawności. Oznacza to, że co szósta osoba w UE jest niepełnosprawna.

Jak podkreślili eksperci, społeczność międzynarodowa w tym UE od lat promuje integrację osób niepełnosprawnych. Jednym z kluczowych jej elementów jest sport.  W 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię ws. niepełnosprawności, w której wezwała kraje członkowskie do promocji parasportu i ułatwiania niepełnosprawnym udziału w zawodach sportowych.  Jeszcze w tym samym roku Rada Europejska stwierdziła, że sport powinien być narzędziem aktywnej integracji społecznej.

Think tank zauważył, że UE nie dysponuje niestety centralnymi danymi dotyczącymi uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami, co uniemożliwia porównanie udziału niepełnosprawnych w sporcie w poszczególnych krajach członkowskich.

W analizie wskazano, że pomimo znaczącego wzrostu możliwości udziału niepełnosprawnych w wydarzeniach sportowych, nadal pozostaje wiele barier. Jak wynika z badań Eurobarometru z 2018 r. niepełnosprawność lub choroba jest trzecim najczęściej wskazywanym powodem wykluczenia z uprawiania sportu – odpowiedzi tej udzieliło 14 proc. badanych.

Unia stara się przełamać bariery ograniczające dostęp niepełnosprawnych do sportu poprzez program Erasmus+.  W ramach tego programu od 2014 r. stworzono ponad 50 projektów związanych m.in. z koszykówką, skokami spadochronowymi, lekkoatletyką, sportami wodnymi, snowboardem  czy kickbockingiem.

Jednym nich był projekt „Śnieg Dla Wszystkich” prowadzony w Bułgarii, Francji ,Włoszech i Hiszpanii.  Jak wskazano, w tym dwuetapowym przedsięwzięciu osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi i fizycznymi uprawiały narciarstwo alpejskie. Ustalono standardy szkoleniowe i wyselekcjonowano studentów, którzy zostali trenerami.

Czytaj dalej
Następna strona
O autorze