loader

Gospodarka potrzebuje kobiecej ręki

W Krajowej Izbie Gospodarczej odbyła się konferencja „Gospodarka potrzebuje kobiecej ręki”.

Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat zaangażowana jest w problem rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet. Zrealizowała m.in. projekt „Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet”. W ramach projektu 6,5 tysiąca kobiet odbyło szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestniczki programu otrzymały także pomoc w napisaniu biznesplanów, a około 2 tysiącom kobiet przyznano granty na rozpoczęcie działalności gospodarczej. KIG uczestniczyła także w przeprowadzeniu badań w ramach projektu EWN Eurochambres Women Network (Europejska Sieć Kobiet). Głównym celem badania była odpowiedź na pytanie, co powstrzymuje kobiety – przedsiębiorców przed udziałem w procesach decyzyjnych w sferze gospodarczej.

Obecnie KIG jest współrealizatorem pilotażowego Projektu „Europejski Zintegrowany Rozwój Biznesu dla przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety” (EIBG, Projekt jest realizowany pod nazwą „Imagining Growth” – „Rozwój z wyobraźnią”), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków programu LLP Leonardo da Vinci.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze