loader

Imagining Growth, czyli Rozwój z wyobraźnią

Krajowa Izba Gospodarcza jest współrealizatorem Projektu „Europejski Zintegrowany Rozwój Biznesu dla przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety” (EIBG, Projekt jest realizowany pod nazwą „Imagining Growth” – „Rozwój z wyobraźnią”), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków programu LLP Leonardo da Vinci.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, na czele którego stoi brytyjska agencja wspierania przedsiębiorczości kobiet Women’s Business Development Agency (WBDA). Partnerami 
w realizacji projektu, oprócz Krajowej Izby Gospodarczej, są: Włoska Izba Handlowa w Bułgarii, Izba Gospodarcza włoskiej prowincji Biella oraz Centrum Europejskie Regionu West Midlands (Wielka Brytania).

Przewidywany okres realizacji projektu to październik 2009 – październik 2011. Głównym celem projektu w krótkim okresie jest zorganizowanie wsparcia o charakterze szkoleniowym i doradczym dla kobiet-przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polski 
i Włoch przy wykorzystaniu trzech sprawdzonych projektów szkoleniowych, opracowanych przez Women’s Business Development Agency. Zrealizowane z sukcesem przez WBDA 
w Wielkiej Brytanii kursy dla kobiet-przedsiębiorców będą wykorzystane przez doradców 
i trenerów biznesu z Polski, Bułgarii i Włoch jako narzędzie wsparcia dla właścicielek firm 
z tych krajów.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze