loader

Znamy nastroje pracowników w 2023 r.

Co roku Great Place To Work zleca ogólnopolski sondaż badający nastroje pracowników i stopień ich zadowolenia z obecnej pracy. Wyniki tegorocznego sondażu, przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego 2023 r., w niektórych aspektach są intrygujące i powinny dać pracodawcom sporo do myślenia. Utrzymujący się od 2018 r. stopniowy spadek satysfakcji z poziomu wynagrodzeń zmienił nieoczekiwanie kierunek. Wzrosły jednak również wątpliwości pracowników co do zasadności decyzji podejmowanych przez firmy.

Zadowolenie z pracy a satysfakcja z wynagrodzenia

Większość badań rynku pracy potwierdza pewną prawidłowość: więcej osób jest zadowolonych z zatrudnienia w danej firmie niż z wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Nie inaczej jest w przypadku wyników sondażu zleconego przez Great Place To Work. Zadowolenie z pracy, wyrażone stwierdzeniem „biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że ta firma jest świetnym miejscem pracy”, w 2023 roku deklaruje 52% respondentów. Pracowników odczuwających satysfakcję z wynagrodzenia, które otrzymują, jest już mniej. Tylko 47% respondentów przyznało, że pracownicy otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę.

Porównanie danych z sondażu przeprowadzonego w 2023 roku do wyników z 2022 r. przyniosło dodatkowe, ciekawe spostrzeżenia. Odsetek respondentów zadowolonych z pracy praktycznie nie zmienił się – nastąpił wzrost o niecały 1 punkt procentowy. Za to w ciągu jednego roku raptownie poprawiła się ocena poziomu otrzymywanego wynagrodzenia, bo ta ocena skoczyła aż o 13% do góry. Ten wynik jest spójny z tezą, że poziom ogólnego zadowolenia pracownika z pracy nie musi iść w parze z satysfakcją wynikającą z poziomu otrzymywanego wynagrodzenia.

Gesty robią swoje

Skupimy się teraz na ocenie tego skokowego wzrostu satysfakcji pracowników z otrzymywanego wynagrodzenia. Roczny okres dzielący ostatnie dwa sondaże charakteryzował się rosnącą inflacją. Gdyby nawet wzrost faktycznego poziomu wynagrodzeń doganiał rosnący poziom cen i usług, to wydaje się, że satysfakcja pracowników z wynagrodzeń nie powinna była zmienić się, ze względu na taką samą wartość nabywczą pieniądza. Może więc zadziałała tu psychologia? Może propracownicze działania firm, nawet te skromniejsze, są przez zatrudnionych dostrzegane i doceniane? Pewną wskazówką może być widoczny wzrost zadowolenia pracowników z oferowanego im przez pracodawcę pakietu świadczeń dodatkowych. Jeśli w 2022 r. satysfakcję ze świadczeń pracowniczych wyrażało jedynie 37% respondentów, to w tegorocznym sondażu ten odsetek wzrósł aż do 55%. Potwierdzałoby to, że w firmach musiały nastąpić znaczące zmiany w polityce wewnętrznej pracodawcy. W tych niespokojnych czasach postanowili okazać więcej troski i lepiej zadbać o potrzeby, a czasami po prostu o nastroje pracowników.

Gdy rośnie podejrzliwość

Nie oznacza to, że pracownikom łatwo zamydlić oczy. Z jednej strony, rzesza pracowników odczuwających satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia poszerzyła się znacząco, ale z drugiej strony – co może wydać się paradoksalne – narosły wątpliwości dotyczące decyzji firm o przeznaczeniu generowanych zysków. Tylko 31% respondentów przyznało, że firma dzieli się tymi zyskami z pracownikami uczciwie. W porównaniu z wynikami z zeszłego roku to ogromny spadek, bo aż o 14 punktów procentowych. Co stoi za takimi opiniami? Przede wszystkim pracownicy domyślają się lub nawet widzą i wiedzą o wiele więcej niż się pracodawcom wydaje. Wyciągają własne wnioski, mogą też stawać się podejrzliwi względem zarządzających firmą.

Wątpliwości i podejrzenia co do zasadności tak ważnych decyzji firm, bo dotyczących pieniędzy, mogą skutecznie psuć poczucie solidarności z pracodawcą. A szkoda, bo poczucie więzi i przekonanie, że jest się częścią zespołu, którego członkowie grają do jednej bramki to bezcenny kapitał każdej firmy, zwłaszcza w niespokojnych czasach. Niestety, właśnie tego poczucia jedności całego zespołu w przeciętnych polskich firmach chyba brakuje. Jedynie 35% pracowników uważa, że w firmie wszyscy działają razem na rzecz wspólnej sprawy. To ogromny spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to aż 50% respondentów podzielało to przekonanie. Może więc warto, aby pracodawcy skupili się na wzmacnianiu poczucia wspólnoty i zaangażowania pracowników w realizację wspólnych celów.

Podsumowując, wyniki sondażu zleconego przez Great Place To Work wskazują na mieszane uczucia pracowników co do swojego zadowolenia z pracy i wynagrodzenia. Choć widać wzrost satysfakcji z wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych, to jednak jednocześnie obserwujemy narastające wątpliwości co do uczciwości podziału zysków oraz poczucia jedności w firmie. Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na te aspekty i starać się lepiej troszczyć o nastroje pracowników, aby utrzymać motywację i zaangażowanie swojego zespołu.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze