loader

West Real Estate planuje debiut na NewConnect.

Spółka West Real Estate S.A. (WRE S.A.) planująca debiut na rynku NewConnect, zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branżach: paliwowej oraz hotelarskiej.

Działalność WRE S.A. obejmuje planowanie, wdrażanie, organizację i kontrolę procesów zgodnie z wymogami i wytycznymi narzuconymi przez franczyzodawców lub przyjętymi standardami jakości. Spółka zarządza nieruchomościami na własne ryzyko i we własnym interesie, zmierzając do osiągania jak największej efektywności i rentowności zarządzanych placówek.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze