loader

Santander Leasing – ponadrynkowe wzrosty w finansowaniu pojazdów oraz maszyn i urządzeń.

Jak podaje ZPL przez pierwsze sześć miesięcy br. branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości 29,8 mld zł (-24 proc. r/r). Na tym tle dużo lepiej wypadł Santander Leasing, który w pierwszym półroczu sfinansował inwestycje na poziomie prawie 2 265 mln zł, rejestrując przy tym ponadrynkowe wzrosty w dynamice finansowania pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5t oraz całego segmentu maszyn i urządzeń.

– Osiągnięte na koniec czerwca przez branżę leasingową wyniki należy przede wszystkim skorelować ze społecznymi i ekonomicznymi konsekwencjami epidemii. Reprezentujemy branżę, która jest mocno nastawiona na sprzedaż, wychodząc naprzeciw naszym klientom
i partnerom od marca niejako poszerzyliśmy zakres działania, pomagając klientom w utrzymaniu płynności przy jednoczesnym minimalizowaniu konsekwencji biznesowych wynikających z kryzysu. W przypadku Santander Leasing musimy przyznać, że na tle całego rynku wypadliśmy przyzwoicie – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. – Na wyniki spółki wpływ miała ścisła współpraca z partnerami w ramach programów finansowania fabrycznego oraz elastyczne rozwiązania zaoferowane dla klientów i partnerów biznesowych od samego początku pandemii. Na skutek wybuchu pandemii koronawirusa wprowadziliśmy szereg rozwiązań umożliwiających zachowanie ciągłości działania i współpracy z dostawcami i partnerami, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka epidemicznego – dodaje.

Santander Leasing w pierwszym półroczu br. sfinansował inwestycje na poziomie 2 265 mln zł. Z perspektywy spółki ten okres udało się zamknąć na plusie i dynamiką ponad rynek w kluczowych segmentach, takich jak kategoria pojazdów osobowych (wzrost o ponad 1 proc. r/r, ponad 702 mln zł), pojazdów ciężarowych do 3,5t (dynamika +25,5 proc. r/r, prawie 139 mln zł). W przypadku segmentu maszyn i urządzeń odnotowany został wzrost zrealizowanych inwestycji na poziomie prawie 1 proc. r/r (ponad 1 142 mln zł), a szczególną rolę w tym procesie odegrało finansowanie sektora rolniczego, który ze względu na swoją specyfikę w mniejszym stopniu odczuwa kryzys, z dynamiką r/r na poziomie prawie 26 proc. (blisko 536 mln zł), maszyn i urządzeń do obróbki metali (+14,5 proc. r/r) oraz maszyny dla przemysłu spożywczego powiązanego bezpośrednio z segmentem agro (prawie +169 proc r/r).

Eko-rewolucja w finansowaniu jest faktem

Pierwsze sześć miesięcy 2020 r. to dla Santander Leasing dodatkowo świetne wiadomości jeśli chodzi o osiągnięte wyniki w zrealizowaniu „zielonych inwestycji”, gdzie liczba zawartych umów wzrosła o 10 proc. r/r. Wartość sfinansowanych przez spółkę ekologicznych pojazdów wskazuje na dynamikę na poziomie +109 proc. r/r, w tym samochody elektryczne +152 proc. r/r i samochody hybrydowe +104 proc. r/r.

1 2

O autorze