loader

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. ZA 2019 R.

Rok 2019 zakończyliśmy uzyskując przychód na poziomie 2,2 mln zł. Pomimo słabszej I połowy roku udało nam się wypracować stabilny wzrost. Spadek zysku to pochodna podjętych inwestycji w projekty pojazdów elektrycznych i baterii. W przychodach widzimy jednak pozytywne efekty tych działań, co stanowi dla nas potwierdzenie słuszności przyjętej przez nas strategii zmiany profilu działalności spółki w kierunku innowacyjnych technologii, zgodnych z nowoczesnymi trendami w gospodarce. W oparciu o rozwój naszego portfela produktów oraz bieżącą sytuację w kraju i na świecie, spodziewamy się, że poczynione przez nas inwestycje przełożą się na wzrosty w II połowie br., komentuje Jerzy Drożniewski, Prezes Zarządu BEP S.A.
 
STABILNY WZROST PRZYCHODÓW R/R
W 2019 r. Spółka BEP S.A. wypracowała przychody na poziomie 2,2 mln zł, tj. 7,5% wzrostu r/r. Wynik jest pochodną zwiększenia obrotów związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz wznowiem importu towarów z grupy pojazdów elektrycznych z Chin w IV kwartale 2019 r.

ZYSKI POD PRESJĄ INWESTYCJI W DALSZY ROZWÓJ
W 2019 r. EBIT ukształtował się na poziomie 0,6 mln zł, co oznacza wzrost o 7,4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 0,6 mln zł wobec 0,62 mln zł rok wcześniej, tj. spadek o 5,2%. To efekt wzrostu wydatków inwestycyjnych związanych ze zmianą profilu działalności spółki.

Pierwsze efekty inwestycji w rozwój obserwowaliśmy już w III kw. 2019 r., gdzie realizowaliśmy pierwsze zyski z prac nad elektromobilnością i magazynowaniem energii. Dzięki temu już na tym etapie uzyskaliśmy dobry wynik finansowy, pomimo zwiększonych początkowych kosztów przygotowania prototypowych produktów. Pozwala to optymistycznie patrzeć na przyszłe okresy, tłumaczy Prezes BEP S.A.
 
DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY
Działania prowadzone przez Spółkę w dziedzinie nowych technologii mają przełożyć się na zwiększenie jej przychodów w kolejnych okresach. BEP stworzył Centrum Badawczo Rozwojowe w Lesznowoli pod Warszawą, w którym pracuje nad produktami z zakresu elektromobilności, przechowywania energii oraz medycyny.

Elektromobilność
Spółka kontynuowała prace rozwojowe i badawcze związane z energetyką odnawialną oraz magazynowaniem energii, w tym w szczególności w dziedzinie produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, banków energii na bazie ogniw litowych, jak i baterii litowych do pojazdów elektrycznych. Rozwiązania BEP są możliwe do zastosowania zarówno w energetyce profesjonalnej, jak również przez prosumentów.

BEP nadal systematycznie rozwija i wprowadza do swojej oferty nowe projekty. Trwają prace nad napędem elektrycznym do pojazdów pływających oraz lądowych. Ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa w związku z ochroną środowiska oraz wprowadzaniem rozwiązań legislacyjnych premiujących użytkowników pojazdów ekologicznych, można zakładać, że jest to bardzo perspektywiczny kierunek rozbudowy Spółki.

1 2

O autorze