loader

Premier spotkał się z Radą Przedsiębiorczości

Zarządzanie gospodarką i wsparcie przedsiębiorczości to tematy omawiane na spotkaniu premiera z Radą Przedsiębiorczości. Celem tych spotkań jest opracowanie nowych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na krajową gospodarkę. Obecne wskaźniki makroekonomiczne zwiastują optymistyczne prognozy dla polskiej gospodarki.

Najnowsze dane ekonomiczne są dla Polski bardzo dobre. – Wiele wskaźników, które obserwujemy, pokazuje nam silniejszą sytuację wyjściową, niż jeszcze miesiąc temu mogło się wydawać  – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z Radą Przedsiębiorczości.

Prognozy gospodarcze w górę

Produkt Krajowy Brutto zmniejszył się w IV kw. 2020 r. o 2,8 proc. rdr. , co stanowi wynik plasujący się powyżej oczekiwań rynkowych i daje stabilne podstawy do optymistycznych prognoz. Eksperci przewidują, że w tym roku Polska odnotuje 4,5 – 5proc. wzrost – informował przedsiębiorców szef polskiego rządu. Te wskaźniki są dużo większe od wcześniej prognozowanych, na poziomie ok. 3,5 proc. Tak dobre perspektywy mają oparcie w realnych liczbach.  Sprzedaż detaliczna wzrosła w Polsce o 15,2 proc. – to dużo powyżej oczekiwań rynkowych. Natomiast produkcja przemysłowa w marcu wzrosła aż o 18,9 proc. – także znacząco powyżej konsensusu rynkowego.

– Mamy bardzo dobre wskaźniki gospodarcze. Jeżeli nie zaprzepaścimy tego momentu, to możemy za 6 -12 miesięcy obudzić się w dużo lepszej rzeczywistości gospodarczej – stwierdził podczas spotkania z przedsiębiorcami premier Morawiecki. Jak dodał: – Koniunktura może być bardzo dobra – to widzimy po wskaźnikach. Jak to wszystko wesprzemy znaczącymi środkami z KPO oraz budżetu Polski, który jest w dużo lepszym stanie, niż się wydawało jeszcze 3 – 4 miesiące temu, możemy mieć do czynienia z dużym wzrostem gospodarczym.

Rada Przedsiębiorczości

Spotkanie było okazją do omówienia 10 rekomendacji Rady Przedsiębiorczości dotyczących budowania odporności polskiej gospodarki. Wśród postulatów znalazły się między innymi zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i epidemiologicznego, stabilność makroekonomiczna gospodarki, uelastycznienie rynku pracy, aktywizacja zawodowa i modernizacja programów nauczania, wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki, czy przyspieszenie transformacji cyfrowej.

1 2

O autorze