loader

Pracodawcy RP: potrzebna debata ws. Funduszu Kompensacyjnego

Rząd chce wprowadzić Fundusz Kompensacyjny. Finansować go mają firmy produkujące szczepionki. – Koncepcję, wedle której państwo przerzuca ciężar finansowania kosztów, wynikających z decyzji rządzących, będących elementem polityki, należy traktować jako quasi – podatek nakładany na określoną kategorię przedsiębiorców – uważają Pracodawcy RP.

Fundusz Kompensacyjny to najnowszy pomysł Ministerstwa Zdrowia. Z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, wynika, że Fundusz Kompensacyjny byłby finansowany przez producentów szczepionek. Zdaniem Pracodawców RP, taki projekt zmian jest nie do przyjęcia. Dlaczego?

Fundusz Kompensacyjny to najnowszy pomysł Ministerstwa Zdrowia. Z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, wynika, że Fundusz Kompensacyjny byłyby finansowany przez producentów szczepionek. Zdaniem Pracodawców RP, taki projekt zmian jest nie do przyjęcia. Dlaczego?

Pracodawcy RP nie widzą uzasadnienia dla propozycji resortu zdrowia, aby źródłem finansowania Funduszu Kompensacyjnego byli producenci szczepionek. Koncepcję, wedle której państwo przerzuca ciężar finansowania kosztów, wynikających z decyzji rządzących, będących elementem polityki, należy traktować jako quasi-podatek nakładany na określoną kategorię przedsiębiorców. W opinii Pracodawców RP brak jest argumentów, które przemawiają za tym, aby przedsiębiorcy produkujący szczepionki byli obciążani dodatkowymi kosztami związanymi z prawnie dopuszczonymi do obrotu produktami leczniczymi. Wydaje się, że zaproponowane rozwiązania tworzą precedens na skalę europejską.

W ocenie Pracodawców RP Fundusz Kompensacyjny jest niewątpliwie odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie epidemiologiczne i jednocześnie narzędziem potrzebnym dla budowania zaufania społeczeństwa do szczepień przeciw COVID-19. Wprowadzenie tego rozwiązania jest istotne w przypadku szerokiej akcji szczepiennej zmierzającej do uzyskania jak najszybciej odporności populacyjnej, ponieważ systemy kompensacyjne są istotnym elementem budowania zaufania do władz publicznych i systemów opieki zdrowotnej oraz do szczepień ochronnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy to rządy państw są inicjatorem masowych akcji profilaktycznych, jak to ma miejsce w przypadku walki z pandemią COVID-19.

Dlatego w opinii Pracodawców RP jedynym akceptowalnym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie środków na Fundusz Kompensacyjny wyłącznie ze środków publicznych, a poziom rocznych dotacji celowych liczony powinien być na podstawie liczby zgłaszanych działań niepożądanych oraz liczby wniosków składanych przez pacjentów.

 

1 2

O autorze